Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 69
Adres
ul. Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin
Telefon
91 422-11-16
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Robert Kamiński
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 69
  • SP 69
  • SP 69
  • SP 69
  • SP 69
  • SP 69
  • SP 69
  • SP 69
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie to gwarancja jakości, bezpieczeństwa i rozwoju. Posiadamy oddział przedszkolny na grupy 5-6 latków.

W godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej nauczyciele organizują  zajęcia wspierające rozwój dziecka, z nastawieniem na usprawnianie funkcji niezbędnych do opanowania umiejętności szkolnych. Wykorzystują w tym celu różnorodne formy i metody nauczania, z zastosowaniem metod aktywizujących, które przynoszą najlepsze efekty w procesie nauczania. Indywidualne podejście do każdego wychowanka pozwala na  osiąganie przez nich sukcesów i budowania pozytywnej motywacji do działania , na miarę możliwości każdego ucznia.

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznych fazach, które pozwolą dziecku  na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. Nieodłączną aktywnością uprzyjemniającą pobyt w grupie rówieśniczej jest zabawa, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną i przyjazne  relacje społeczne.  Muzyka, która towarzyszy dzieciom każdego dnia  oraz inspirowane nią zabawy umuzykalniające, sprzyjają  kształtowaniu wrażliwości na piękno, jest środkiem ekspresji,  pierwszym językiem emocjonalnym dziecka, rozwija aktywność i twórczą postawę. 

Dzieci mają prowadzone dwa razu w tygodniu zajęcia z języka angielskiego.

Dodatkowe zajęcia
Dodatkowe zajęcia sportowe, taneczne organizowane są we współpracy z Przedszkolandią, Royal Dance i klubem piłkarskim Future.
Godziny otwarcia od
7:00
Godziny otwarcia do
16:00 / 16:30
Godziny otwarcia uwagi
Dla dzieci 5-letnich bezpłatne zajęcia w oddziale przedszkolnym realizowane są w godzinach od 9:00 do 14:00.
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe