Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 55
Zespół szkół
Adres
Orawska 1, 70-131 Szczecin
Telefon
(091) 4820078
Fax
(091) 4820078
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Grzegorz Szymkowiak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Dlaczego nasza szkoła ma przydomek Błękitna? W 1984 roku reporter „Głosu Szczecińskiego” nazwał szkołę przy ulicy Orawskiej „Błękitną” od koloru elewacji budynku. Nazwa przyjęła się i już we wrześniu 1984 roku, kiedy to jej w mury wkroczyli pierwsi uczniowie, wszyscy ją tak nazywali. W przeciągu tych lat znalazła swoje znaczące miejsce na oświatowej mapie Szczecina. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O HISTORII NASZEJ SZKOŁY www.blekitna.szczecin.pl Od pierwszych dni istnienia szkoły priorytetem była wysoka jakość pracy wychowawczo opiekuńczej, wyrazem tego była zawsze dbałość o skuteczność, dostępność i różnorodność form oferowanej opieki nad uczniem. Bogata baza była zawsze ważnym atutem szkoły. Są tu znakomicie wyposażone pracownie, gabinet profilaktyki medycznej, zapewniający całodzienną opiekę ABY POZNAĆ BAZĘ NASZEJ SZKOŁY www.blekitna.szczecin.pl Nasza szkoła dysponuje bardzo dobrze rozbudowaną i urozmaiconą bazą sportową. Do dyspozycji jest 25 metrowy basen pływacki ,siłownia, sala tenisa stołowego, salka gimnastyczna oraz salka korekcyjna wraz z pełnym zapleczem sanitarnym. Na zewnątrz szkoły mamy do dyspozycji stadion piłkarski z dwoma małymi boiskami, skocznię do skoku w dal, bieżnię lekkoatletyczną oraz kompleks boisk ze sztuczna nawierzchnią do gry w piłkę nożna, siatkową oraz tenisa ziemnego. Najmłodsi mają możliwość korzystania podczas zajęć ruchowych z 3 różnych szkolnych placów zabaw. Tak bogata baza sportowa stwarza bardzo dobre warunki do organizowania ciekawych i urozmaiconych lekcji wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych z różnych dyscyplin sportu. Uczniowie naszej szkoły już od 1 klasy korzystają z zajęć nauki pływania oraz mają możliwość udziału w popołudniowych zajęciach sportowych. Dlatego też nie dziwi fakt, że „Błękitna” jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół w Szczecinie. ABY POZNAĆ BAZĘ SPORTOWĄ NASZEJ SZKOŁY www.blekitna.szczecin.pl Integralną częścią szkoły jest w pełni skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu. Jej organizacja, struktura wewnętrzna, metody i formy pracy są dostosowane do programu działalności dydaktyczno wychowawczej szkoły. Dzięki kompleksowej komputeryzacji została założona baza danych wszystkich zbiorów. W bibliotece dostępne są katalogi alfabetyczne i rzeczowe (skomputeryzowane i tradycyjne szufladkowe). Istnieją także kartoteki zagadnieniowe, które są na bieżąco uzupełniane i modyfikowane ABY POZNAĆ NOWOCZESNĄ BIBLIOTEKĘ SP nr 55 www.blekitna.szczecin.pl W godzinach od 7:00 – 17:30 w naszej szkole funkcjonuje świetlica, do której uczęszczają dzieci z klas 0 – III. Pełni ona funkcję opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą oraz zapewnia bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w szkole przed i po lekcjach. Prowadzone są w niej różnorodne zajęcia kulturalno – rozrywkowe, zabawowe, integracyjne, plastyczno – techniczne, edukacyjne zgodnie z dydaktycznym planem rocznym oraz sportowe. Dzieci mają możliwość codziennego przebywania na świeżym powietrzu. Oprócz tego odbywają się tu tradycyjnie od wielu lat imprezy – Pasowanie na Świetliczanina, Andrzejki, Mikołajki, spotkania z muzyką, turnieje szachowe, warcabowe, gry w halmę, a także zabawy plenerowe na terenie Ogrodów Działkowych, z którymi świetlica współpracuje. Dodatkowo prowadzona jest tu także działalność charytatywna w postaci Szkolnego Koła Przyjaciół Dzieci (TPD), organizując między innymi kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne. Świetlica dysponuje wyposażonymi w zabawki, gry i sprzęt audiowizualny czterema salami, w których uczniowie z każdego poziomu nauczania (0 – III) mają swoją osobną salę i dwóch stałych wychowawców. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. ABY POZNAĆ ŚWIETLICĘ SZKOŁY www.blekitna.szczecin.pl Praca opiekuńcza i profilaktyczno wychowawcza była priorytetem w planach założycieli szkoły od pierwszych dni jej istnienia. Wszyscy uczniowie mieli mieć w niej zapewnione bezpieczeństwo oraz możliwości wszechstronnego rozwoju. W trosce o stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych członkowie rady pedagogicznej biorą czynny udział w różnych formach dokształcania. Dzięki temu w szkole naucza się nowoczesnymi metodami zgodnie z rozwojem oświaty w Polsce, a uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Sukcesem "Błękitnej" było uzyskanie certyfikatów "Bezpieczna szkoła" i "Szkoła z klasą". Władze oświatowe miasta postrzegają szkołę jako placówkę nie tylko wzorcowo realizującą proces dydaktyczno-wychowawczy, ale także jako szkołę dobrze pracującą pod względem organizacyjnym.
Godziny otwarcia od
7:00 - 17:00
Drzwi otwarte
08.03.2023 r. godz. 16.30 -18.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe