Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 53
Adres
Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin
Telefon
914873496
Fax
914873635
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jacek Gajewski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 53 położona jest w cichym, spokojnym, pełnym zieleni miejscu. Budynek składa się z dwóch kondygnacji ma salę gimnastyczną, dwie małe salki korekcyjne, duże boisko sportowe i plac zabaw. Obiekt jest monitorowany i nadzorowany przez firmę ochroniarską. Szkoła zapewnia: • wysoki poziom nauczania, • wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia, • opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.00 • bezpieczeństwo w szkole (monitoring szkoły i boiska), • możliwość korzystania z obiadów (stołówka szkolna), • zajęcia wspierające rozwój uczniów i wyrównujące szanse edukacyjne ( zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne) • zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów: SKS, koło matematyczne, plastyczne, wokalno- muzyczne, dziennikarskie, recytatorskie itp., zwiększoną liczbę godzin zajęć z matematyki, języków obcych oraz lekcji wychowania fizycznego od klas IV • doskonałą bazę do zajęć sportowych, • zajęcia informatyczne od klasy zerowej, • klasy usportowione (od klasy IV), • język niemiecki, • język angielski ( już od klasy zerowej), • zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego w klasach I – VI, • pomoc pedagoga i kompetentnych nauczycieli w różnych sytuacjach życia szkolnego, • opiekę pielęgniarki szkolnej, • nowocześnie wyposażone klasy, pracownię informatyczną oraz bibliotekę, z czytelnią multimedialną, • możliwość posiadania indywidualnej szafki szkolnej, • współpracę ze środowiskiem lokalnym, różnymi instytucjami, inny-mi szkołami, oraz placówkami oświatowymi, • możliwość odpłatnych zajęć na basenie w SP 51 prowadzonych przez naszych nauczycieli, • możliwość odpłatnych zajęć organizowanych przez Klub Tańca Towarzyskiego „Astra” na terenie szkoły, • możliwość rozwijania samorządności uczniowskiej ( RSU ). • na terenie szkoły działa Szkolne Koło Edukacji Morskiej ,,Mały Gryfuś"
Osiągnięcia
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy ,,0” biorą udział w wielu konkursach i akcjach. Uczniowie mogą pochwalić się następującymi sukcesami: Sukcesy w roku szkolnym 2014/2015 I miejsce w konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel Miś” Oskar (organizator SP nr 69 w Szczecinie) II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel Miś” Igor (organizator SP nr 69 w Szczecinie) III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel Miś” Wiktoria (organizator SP nr 69 w Szczecinie) III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel Miś” Mateusz (organizator SP nr 69 w Szczecinie) Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel Miś” Zuzia (organizator SP nr 69 w Szczecinie) Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Ozdoba choinkowa” Kryspin (organizator SP nr 53) Wyróżnienie w szkolnym konkursie fotograficznym ,,Mój pupil” Maja W grudniu, z okazji zbliżających się Świąt, uczniowie przygotowali dla swoich rodziców spotkania wigilijne. W styczniu dzieci wraz z nauczycielką przygotowały program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka na którym licznie gościliśmy przybyłych Dziadków i Babcie. Uczniowie biorą czynny udział w akcji ,,Zamieniamy makulaturę na leki dla zwierząt” – zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt (akcja trwa do końca kwietnia). Uczniowie zbierają kocyki, miseczki i pokarm dla piesków i kotków którą przekazujemy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Dzieci z grupy ,,0” objęte są programem pt.: ,,Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci”. W ramach programu dzieci miały szkolenie ,,Ratujemy i uczymy ratować”. Uczestniczyły w multimedialnej prezentacji pt.: ,,Zdrowie dzieci” przeprowadzonej przez studentkę Pomorskiej Akademii Medycznej. Grupa ,,0” cyklicznie uczęszczają na koncerty muzyczne, które odbywają się w Zamku Książąt Pomorskich, chętnie oglądają przedstawienia proponowane przez Teatr Lalek ,,Pleciuga”, z radością oglądają filmy w szczecińskich kinach. Corocznie grupa ,,0” jeździ na wycieczkę jednodniową do zagrody agroturystycznej ,,Najderówek” położonej w Siadle Dolnym.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia wyrównawcze
Godziny otwarcia od
07:00 do 16.30
Godziny otwarcia do
17:00:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe