Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 48
Adres
Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin
Telefon
91 4873303
Fax
91 4873303
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Anna Rakowska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 48
  • Szkoła Podstawowa nr 48
  • Szkoła Podstawowa nr 48
  • Szkoła Podstawowa nr 48
  • Szkoła Podstawowa nr 48
Opis

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu jest położony w cichej i spokojnej dzielnicy Szczecina - Pogodno. Oddział liczy 25 dzieci. Znany jest z przyjaznej atmosfery i wysokiego poziomu wychowania i nauczania. Charakteryzuje nas dbałość o prawidłowy rozwój naszych podopiecznych i przywiązujemy dużą wagę do indywidualizacji pracy z dzieckiem. mamy swoje wypracowane metody pracy z dziećmi, jednak ciągle poszukujemy nowych, ciekawych form i metod pracy. Ważny jest dla nas wszechstronny rozwój każdego dziecka oraz jego możliwości i predyspozycje. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach z odrębnym wejściem. Dzieci mają wyodrębniony plac zabaw. Realizowane są zajęcia języka angielskiego oraz religii (na życzenie rodziców). Do szkoły można dojechać autobusami linii 75, 53, 60 oraz tramwajami linii 5 i 7.

 

Nasze Dzieci rozwijamy między innymi poprzez:

- udział w akademiach, apelach i uroczystościach szkolnych;

- rozwijanie zainteresowań, wpieranie pasji;

- udział w miesiącach przedmiotowych, projektach i programach edukacyjnych, m.in.: „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”, „Mały Miś w świecie literatury” projekt ogólnopolski", „Gang mocniaków”- projekt ogólnopolski, „Edukacja czytelnicza w grupie dzieci 6-letnich”, „Fonolandia” - program edukacyjny wprowadzający dzieci w świat mediów cyfrowych

 - promowanie zdrowego stylu życia (kondycja fizyczna, właściwe odżywianie, zachowania prozdrowotne - sposoby spędzania czasu wolnego);

- zachęcanie do udziału i udział w różnorodnych konkursach;

- zapoznanie z zasadami zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, w drodze do i ze szkoły, zasadami ruchu drogowego ( zajęcia praktyczne, konkurs wiedzowy spotkanie z przedstawicielami policji),dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych;

- organizowanie zajęć dogoterapii;

- udział w akcjach charytatywnych;

- tworzenie „Kodeksu zachowania w grupie”;

- realizowanie zadań z zakresu zawodoznawstwa;

- wdrażanie do udzielania pomocy koleżeńskiej;

- integrację zespołu;

- uczenie tolerancji, reagowanie na krzywdę drugiego człowieka, agresję, niesprawiedliwość;

- realizację zagadnień z zakresu ekologii;

- uczenie wyrażania własnych emocji;

- wprowadzenie w świat wartości, budowanie relacji społecznych, kształtowanie otwartej postawy wobec świata, innych ludzi, aktywności w życiu społecznym;

- kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno, postaw szlachetności, zaangażowania społecznego;

- kultywowanie tradycji i obyczaju ( wiedzy) regionu;

- promowanie i prezentowanie osiągnięć uczniów;

- zapoznanie z Prawami Dziecka;

- współpraca zPPP

- udzielanie pomocy specjalistycznej.

Godziny otwarcia od
7:00:00
Godziny otwarcia do
16:00:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe