Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 45
Adres
Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 27 293
Fax
91 43 27 317
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie położona jest
w centrum Osiedla Klonowica – Zawadzkiego. Jesteśmy szkołą z tradycjami. Istniejemy od 1 września 1982 r., a w roku szkolnym 2017/2018 obchodziliśmy Jubileusz 35-lecia naszej działalności.

9 czerwca 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 45 otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego.

Logo naszej szkoły nawiązuje w swojej kolorystyce i grafice do morskiego regionu, jako części Polski
i Europy. Na sztandarze umieszczone jest motto patrona:
„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”.

Od 1 września 2008 r. funkcjonujemy jako szkoła z oddziałami integracyjnymi. Przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Specjalnie dla nich wybudowano windę, przygotowano podjazdy, zamontowano platformę, na wyposażeniu mamy również dwa schodołazy.

Tworzymy bezpieczną szkołę, przyjazną naszym uczniom, a także ich rodzicom. Zatrudniamy kadrę doświadczoną, wykwalifikowaną, z dużym poczuciem humoru i otwartym sercem na potrzeby dzieci. Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w sposób urozmaicony i ciekawy. Zapewniamy interesujące zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci, a także zajęcia pomagające zlikwidować ewentualne braki i problemy dydaktyczno-wychowawcze. Stawiamy na integrację i wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, artystyczny, sportowy i społeczny. Uczymy się żyć razem, nie obok siebie.

Prowadzimy grupy przedszkolne 3-4 latków, 4-5 latków i 6 latków. Zgodnie z podstawą programową nauczyciele w grupach przedszkolnych i klasach najmłodszych dostosowują czas trwania zajęć edukacyjnych, ich intensywność, długość przerw do potrzeb i możliwości uczniów.

Budynek naszej szkoły to przestronny, nowoczesny, monitorowany obiekt oświatowy, w którym uczniowie mają stworzone bardzo dobre warunki do nauki. Do dyspozycji uczniów mamy:

 • salę gimnastyczną
 • salę do ćwiczeń korekcyjnych,
 • kompleks boisk sportowych,
 • gabinet terapii SI,
 • piękną salę widowiskową,
 • dwie pracownie komputerowe,
 • czternaście sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne,
 • dwa wewnętrzne place zabaw oraz bezpieczny plac zabaw przy szkole zakupione w ramach programu Radosna Szkoła,
 • stołówkę ze smacznymi obiadami, gotowanymi na miejscu,
 • bibliotekę z czytelnią, w której znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 • opiekę medyczna pielęgniarki,
 • świetlicę szkolną, w której uczniowie pod czujną opieką nauczycieli, bezpiecznie spędzają czas, uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach i odrabiają lekcje (czynna od godz. 6.30 do godz. 17.00).

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w dodatkowych zajęciach, zgodnie z wytycznymi poradni psychologiczno-pedagogicznej.


W szkole realizowane są następujące zajęcia specjalistyczne:

- logopedyczne,
- rewalidacyjne,
- socjoterapeutyczne,
- korekcyjno-kompensacyjne,
- SI (integracja sensoryczna),
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu w klasie integracyjnej stosujemy elementy wielu innych metod, które mają charakter wspierający i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te mają charakter terapeutyczny, usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą :

 • gimnastyka mózgu, kinezjologia edukacyjna,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • Metoda Warnkego, czyli terapia percepcji słuchowej, wzrokowej i zaburzeń  motorycznych,
 • elementy Metody Weroniki Sherborne,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia
 • logorytmika

W naszej szkole uczniowie, jako mali Europejczycy, uczą się kilku języków obcych: obowiązkowo języka angielskiego i dodatkowo, w niektórych klasach, języka włoskiego i języka niemieckiego. Od klasy siódmej uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę języka niemeckiego i kontynuują naukę języka angielskiego.

Organizujemy dodatkowe zajęcia opłacane przez rodziców:

 • naukę języków obcych, prowadzoną przez przedmioty zewnętrzne,
 • naukę tańców towarzyskiego i nowoczesnego prowadzoną przez zewnętrzne szkoły tańca,
 • zajęcia karate,
 • zajęcia z robotyki,
 • zajęcia artystyczne zdobienia przedmiotów metodą decoupage,
 • naukę gry na gitarze.


    W celu podniesienia poziomu kształcenia nauczyciele realizują autorskie programy jakościowe dotyczące nauki języka niemieckiego, nauki programowania, a w klasach integracyjnych wyrównywania poziomu umiejętności matematycznych.

Uczestniczymy w "Programie dla szkół" Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa współfinansowanym ze środków UE, promującym zdrowe odżywianie. Jest to kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i "Mleko w szkole".

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczy wsparcia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. Projekt ten nosi tytuł „Szkoła na miarę czasów”.

W ramach projektu szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, powstało laboratorium językowe, odbywają się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla uczniów zdolnych, prowadzone są warsztaty wspierające ucznia młodszego, warsztaty dla rodziców, a kadra pedagogiczna zdobywa kolejne kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

Osiągnięcia
Na stronie Nabór 2019 - Szkoła Podstawowa w informatorze o naszej szkole znajdują się osiągnięcia uczniów klas I-VI
Dodatkowe zajęcia
Odpłatne zajęcia taneczne prowadzone przez zewnętrzne szkoły tańca, zajęcia języka angielskiego, zajęcia robotyki i decoupage.
Godziny otwarcia od
06:30:00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
125
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe