Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 37
Adres
Rydla 6, 70-783 Szczecin
Telefon
914 668 460
Fax
914 668 461
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Świetlica
  • Świetlica
  • zajęcia przedszkolne
  • zajęcia przedszkolne
  • zajęcia przedszkolne
Opis
Grupy przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie mają do zaoferowania każdemu dziecku wiele cennych wartości, które umożliwią mu najpełniejszy rozwój i osiągnięcie takiego poziomu dojrzałości umysłowej, społeczno-emocjonalnej i fizycznej, który pozwoli mu uzyskać powodzenie w nauce szkolnej i sprostać obowiązkom, które stawia przed nim szkoła. Zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, oddanych dzieciom, stwarzających im rodzinną atmosferę, otaczających opieką, jakiej dzieci w tym wieku potrzebują, odbywają się w dobrze urządzonych, wyposażonych w potrzebny, różnorodny materiał do zabaw i zajęć. Nauczyciele grup przedszkolnych znają możliwości swoich wychowanków, ich osiągnięcia, braki i potrzeby, w organizacji swojej pracy pamiętają o indywidualizacji swoich oczekiwań i wymagań. Prowadzą pracę indywidualną i zespołową, zmierzającą do wyrównania opóźnień rozwojowych, starają się także budzić wiarę dziecka we własne siły, zachęcają do pokonywania trudności, okazują dzieciom szacunek i zaufanie. Cały rozkład dnia odpowiada potrzebom rozwojowym dzieci uwzględniając ich możliwości i zainteresowania. Drodzy Rodzice! Jesteście najważniejszymi osobami w życiu dzieci. Rodziców postrzegamy jako cennych partnerów, dlatego też ścisła współpraca z Wami jest istotnym elementem pracy grup przedszkolnych a jej celem jest stworzenie przyjaznego środowiska wychowawczego oraz pomoc w Waszym trudnym zadaniu wychowawczym poprzez stworzenie klimatu wzajemnego szacunku, zaufania, współodpowiedzialności za rozwój i wychowanie dziecka. Do form tej współpracy należą zebrania grupowe, spotkania zespołowe, rozmowy indywidualne oraz obserwowanie przez rodziców zabaw i zajęć prowadzonych z dziećmi. Zajęcia otwarte pozwalają rodzicom dokładniej poznać własne dziecko oraz informują o postępach dziecka.Liczba dzieci w grupie 25. Dzieciom zapewniamy doskonałe warunki pobytu.
Osiągnięcia
Stałe uroczystości i akcje: * Święto Pieczonego Ziemniaka * Spotkanie z Mikołajem * Jasełka * Bal karnawałowy * Dzień Babci i Dziadka * Wielkanoc z Zającem * Dzień Mamy i Taty * "Sprzątanie świata" * "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem" * "Góra grosza"
Godziny otwarcia od
06:30 - 16:30
Drzwi otwarte
Dzień otwarty 3 marca 2020r. godzina 17.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe