Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 28
Zespół szkół
Adres
Piaseczna 40, 70-892 Szczecin
Telefon
914666051
Fax
914666051
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • przedszkolaki aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
  • dzieci uczą się współpracy
  • jak karnawał ... to oczywiście bal
  • wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego
  • zabawy dowolne to ulubione zajęcie maluchów
Opis
Przy Szkole Podstawowej Nr 28 im. B. Czwójdzińskiego położonej w otoczeniu Puszczy Bukowej funkcjonują oddziały przedszkolne. W pobliżu szkoły znajdują się osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Zajęcia odbywają się w wydzielonej sali, wyposażonej zgodnie z potrzebami dzieci pięcio i sześcioletnich, w godzinach 6.30-16.30. W ramach obowiązkowych zajęć w godz. 9:00 - 14:00 dzieci uczą się języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach sportowych oraz muzycznych. Przedszkolaki biorą aktywny udział w życiu szkoły, włączają się w organizowane przedsięwzięcia m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka, Jasełka, Dzień Rodzinki, Festiwal Wiosennych Przebojów. Szkoła zaopatrywana jest w posiłki dostarczane przez firmę catteringową. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Osiągnięcia
Nasze dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych oraz sportowych. Aktywnie uczestniczą w realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego, podejmują działania na rzecz innych oraz środowiska przyrodniczego. Przedszkolaki na bieżąco korzystają z oferty kulturalnej miasta - Filharmonia, Opera, teatry, kina, muzea. Organizowane są dla nich wycieczki poza miasto, zajęcia warsztatowe, ogniska, wyjścia do zakładów pracy itp.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i gimnastyka korekcyjna dla dzieci ze wskazaniami.
Godziny otwarcia od
06:30 - 16:30
Godziny otwarcia uwagi

Historia
W latach 2007 - 2017 Szkoła Podstawowa Nr 28 wraz z Gimnazjum Nr 39 stanowiły Zespół Szkół Nr 11. Od września 2017 r. jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego  z oddziałami gimnazjalnymi.
Personel
Opiekę nad grupą sprawuje dwóch wychowawców. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli specjalistów.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe