Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 23
Adres
Miernicza 10, 70-823 Szczecin
Telefon
914 600 288
Fax
914 600 288
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Bachanek-Jóźwiak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Miejsce zabaw oddziału przedszkolnego.
 • Zajędcia w oddziale przedszkolnym.
 • Klasy I-III
 • Klasy I-III
 • Sala komputerowa
 • Sala gimnastyczna
 • Stołówka
 • Stołówka
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Boisko
 • Boisko
 • Szafki klas I-III
 • Biblioteka z pracownią multimedialną.
 • Biblioteka
 • Pracownia językowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność 5 września 1945r. 17 lutego 1962r. nadano jej imię Mariusza Zaruskiego żeglarza, taternika, nauczyciela i pisarza. Do ogólnoszkolnej symboliki należą sztandar, imię szkoły, kącik patrona szkoły z pamiątkową tablicą, teksty ślubowania, Księga absolwentów i Kronika szkoły. Budynek jest położony w centrum Dąbia, obok zabytkowego kościoła i Dworku Myśliwskiego. Od lat współpracujemy ze środowiskiem, organizując imprezy okolicznościowe, zawody sportowe, turnieje wiedzy i pokazy szkolnych talentów. W życiu szkoły czynnie biorą udział Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 uroczyście obchodziliśmy 70 lecie powstania placówki , które objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka. W roku 2013 otrzymaliśmy certyfikat Bezpiecznej Szkoły". W roku szkolnym oddano nową przystosowaną dla przedszkolaków salę zajęć. SZKOŁA POSIADA miejsce zabaw klas I-III w ramach projektu "Radosna szkoła", salę gimnastyczną , stołówkę szkolną - punkt wydawania posiłków, salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, świetlicę szkolną dla dzieci I-IV czynną od 6.45 do 17.00, bibliotekę z czytelnią - multimedialne centrum czytelnicze, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet do zajęć reedukacyjnych, szatnię szkolną wyposażoną w indywidualne szafki, 3 sale nauczania zintegrowanego, 10 gabinetów przedmiotowych dla klas IV—VIII ( w tym pracownię językową), salę komputerową, 3 sale oddziału przedszkolnego, nowoczesne boisko szkolne z placem rekreacyjno - sportowym wyremontowane w roku 2014. Zapewniamy naukę języka angielskiego w klasach 1-8. Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła przystąpiła do projektu "Akademia Kompetencji- doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół" przeznaczonego dla uczniów klas IV-VIII oraz projektu "Zaprogramuj przyszłość" dla dzieci z klas I-III, natomiast w roku 2021/2022 uzyskaliśmy wsparcie w ramach grantu "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne".
Osiągnięcia
Stwarzamy warunki dla rozwoju dziecka samodzielnego, aktywnego, otwartego, umiejącego współpracować w zespole, odpowiedzialnego, ciekawego świata. Możemy to osiągnąć dzięki przyjaznej atmosferze, profesjonalnej kadrze pedagogicznej, nowoczesnym programom nauczania, autorskim programom nauczania, wspierającemu systemowi oceniania, programowi „Szkoły przyjaznej dzieciom dyslektycznym”, zajęciom pozalekcyjnym, poznawaniu i wykorzystywaniu programów komputerowych, programów nauki języka angielskiego on -line pt. "English Fun" Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych, w których osiągają sukcesy. Osiągają tytuły laureatów i finalistów. Uczniowie klas sportowych zdobywają wysokie miejsca w rozgrywkach piłki ręcznej na terenie miasta, województwa , kraju oraz za granicą. Szkoła posiada tytuły: „Szkoła z Klasą” oraz „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”, "Szkoła Demokratycznego Dialogu" .W roku szkolnym 2013/2014 zdobyliśmy tytuł "Bezpiecznej Szkoły". Dbając o rozwój bazy dydaktycznej szkoły , wszechstronny rozwój ucznia szkoła pozyskuje środki w ramach akcji "1% dla mojej szkoły" na zakup nowoczesnych pomocy oraz modernizację sal dydaktycznych. W latach 2017-2018 powiększyliśmy zasoby biblioteki szkolnej biorąc udział w programach "Książki Naszych Marzeń" oraz "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" . W projekcie "Aktywna Tablica " pozyskaliśmy dodatkowe sprzęty multimedialne wysokiej klasy : tablice interaktywne, projektory, tym samym wyposażyliśmy kolejne sale lekcyjne w nowoczesny sprzęt. Pozyskaliśmy również fundusze na zakup indywidualnych szafek uczniowskich dla wszystkich uczniów z klas I-VIII. W ramach projektu "Akademia Kompetencji" pracownie: matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna oraz geograficzna wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne, laptopy oraz interaktywne monitory. Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie mogą uczyć się języków obcych w nowoczesnej pracowni językowej wyposażonej w 25 stanowisk, a do sali informatycznej zakupione zostały nowe komputery z aktualnym oprogramowaniem. W 2021 roku szkoła przystąpiła do programu "Laboratoria Przyszłości" uzyskując wsparcie na zakup nowoczesnego sprzętu, m.in. drukarka 3D, roboty, Class VR.
Dodatkowe zajęcia
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, relaksacyjne, integracyjne.
Godziny otwarcia od
06.00-17.00
Godziny otwarcia do
16.30
Godziny otwarcia uwagi
cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej
Historia

 ... „Ażeby się stali  twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze” Mariusz Zaruski


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność 5 września 1945 roku. Zapisano wówczas 18 uczniów.

Pierwszą nauczy­cielką i organizatorem szkoły była Stanisława Ciechomska. Siedzibą szkoły jest okazały budynek, który pamięta rok 1902, położony w

centrum Dąbia, obok zabytkowego kościoła i Dworku Myśliwskiego. Zniszczony w czasie wojny wymagał remontu, ale wygospodarowano jedną salę lekcyjną i jeden korytarz.18 czerwca 1946 roku rozpoczęto prace budowlane. Po wakacyjnej przerwie nauczyciele i uczniowie mieli do dyspozycji 7 sal i 2 korytarze. Ostatecznie remont zakończono 1 maja 1948 roku i w tymże roku budynek został przejęty przez władze oświatowe w związku z włączeniem Dąbia do Szczecina. W czerwcu 1947 roku pierwsi uczniowie zakończyli naukę. Dziś budynek wyposażony jest w 16 sal dydaktycznych, aulę, salę gimnastyczną, miejsce zabaw, świetlicę, pracownię komputerową, salę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet pomocy przedmedycznej , pomieszczenie do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, bibliotekę z czytelnią, stołówkę. Obok budynku znajduje się nowoczesne  boisko z placem zabaw oddane do użytku w 2015r., na którym uczniowie oraz okoliczni mieszkańcy mogą korzystać ze sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Obecny wygląd szkoła zawdzięcza pracy grona pedagogicznego i kolejnych dyrektorów oraz wsparciu władz miasta Szczecin. W ciągu 70 lat istnienia szkołą kierowało 9 osób. W latach 1945 – 1992 stanowisko dyrektora szkoły pełnili: Stanisława Ciechomska, Zofia Prokop, Helena Mołczanow, Kazimierz Żukociński, Adela Sienkiewicz, Maria Wołejsza, Romana Malinowska,  od 1992 Gabriela Lodowska., od 2007 Barbara Bachanek-Jóźwiak

Koła zainteresowań
Prowadzimy zajęcia wspierające rozwój dziecka sześcio i pięcioletniego. Dbamy o dobre samopoczucie, bezpieczeństwo . Bierzemy udział w turniejach zdrowotnych, sportowych, wiedzy oraz recytatorskim, teatralnym. Nasze przedszkolaki korzystają z zajęć języka angielskiego ( dzieci 3-4 letnie) - 2 razy po 15 minut  oraz ( dzieci 5 i 6 letnie) 2 razy po 30 minut w tygodniu.
Personel
Pomoc nauczyciela , woźna oddziałowa - grupa 3-4 latków
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe