Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 23
Adres
Miernicza 10, 70-823 Szczecin
Telefon
914 600 288
Fax
914 600 288
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Bachanek-Jóźwiak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Miejsce zabaw oddziału przedszkolnego.
 • Zajędcia w oddziale przedszkolnym.
 • Klasy I-III
 • Klasy I-III
 • Sala komputerowa
 • Sala gimnastyczna
 • Stołówka
 • Stołówka
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Boisko
 • Boisko
 • Szafki klas I-III
 • Biblioteka z pracownią multimedialną.
 • Biblioteka
 • Pracownia językowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność 5 września 1945r. 17 lutego 1962r. nadano jej imię Mariusza Zaruskiego żeglarza, taternika, nauczyciela i pisarza. Do ogólnoszkolnej symboliki należą sztandar, imię szkoły, kącik patrona szkoły z pamiątkową tablicą, teksty ślubowania, Księga absolwentów i Kronika szkoły. Budynek jest położony w centrum Dąbia, obok zabytkowego kościoła i Dworku Myśliwskiego. Od lat współpracujemy ze środowiskiem, organizując imprezy okolicznościowe, zawody sportowe, turnieje wiedzy i pokazy szkolnych talentów. W życiu szkoły czynnie biorą udział Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 uroczyście obchodziliśmy 70 lecie powstania placówki , które objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka. W roku 2013 otrzymaliśmy certyfikat Bezpiecznej Szkoły". W roku szkolnym oddano nową przystosowaną dla przedszkolaków salę zajęć. SZKOŁA POSIADA miejsce zabaw klas I-III w ramach projektu "Radosna szkoła", salę gimnastyczną , stołówkę szkolną - punkt wydawania posiłków, salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, świetlicę szkolną dla dzieci I-IV czynną od 6.45 do 17.00, bibliotekę z czytelnią - multimedialne centrum czytelnicze, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet do zajęć reedukacyjnych, szatnię szkolną wyposażoną w indywidualne szafki, 3 sale nauczania zintegrowanego, 10 gabinetów przedmiotowych dla klas IV—VIII ( w tym pracownię językową), salę komputerową, 3 sale oddziału przedszkolnego, nowoczesne boisko szkolne z placem rekreacyjno - sportowym wyremontowane w roku 2014. Zapewniamy naukę języka angielskiego w klasach 1-8. Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła przystąpiła do projektu "Akademia Kompetencji- doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół" przeznaczonego dla uczniów klas IV-VIII oraz projektu "Zaprogramuj przyszłość" dla dzieci z klas I-III, natomiast w roku 2021/2022 uzyskaliśmy wsparcie w ramach grantu "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne".
Osiągnięcia
Stwarzamy warunki dla rozwoju dziecka samodzielnego, aktywnego, otwartego, umiejącego współpracować w zespole, odpowiedzialnego, ciekawego świata. Możemy to osiągnąć dzięki przyjaznej atmosferze, profesjonalnej kadrze pedagogicznej, nowoczesnym programom nauczania, autorskim programom nauczania, wspierającemu systemowi oceniania, programowi „Szkoły przyjaznej dzieciom dyslektycznym”, zajęciom pozalekcyjnym, poznawaniu i wykorzystywaniu programów komputerowych, programów nauki języka angielskiego on -line pt. "English Fun" Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych, w których osiągają sukcesy. Osiągają tytuły laureatów i finalistów. Uczniowie klas sportowych zdobywają wysokie miejsca w rozgrywkach piłki ręcznej na terenie miasta, województwa , kraju oraz za granicą. Szkoła posiada tytuły: „Szkoła z Klasą” oraz „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”, "Szkoła Demokratycznego Dialogu" .W roku szkolnym 2013/2014 zdobyliśmy tytuł "Bezpiecznej Szkoły". Dbając o rozwój bazy dydaktycznej szkoły , wszechstronny rozwój ucznia szkoła pozyskuje środki w ramach akcji "1% dla mojej szkoły" na zakup nowoczesnych pomocy oraz modernizację sal dydaktycznych. W latach 2017-2018 powiększyliśmy zasoby biblioteki szkolnej biorąc udział w programach "Książki Naszych Marzeń" oraz "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" . W projekcie "Aktywna Tablica " pozyskaliśmy dodatkowe sprzęty multimedialne wysokiej klasy : tablice interaktywne, projektory, tym samym wyposażyliśmy kolejne sale lekcyjne w nowoczesny sprzęt. Pozyskaliśmy również fundusze na zakup indywidualnych szafek uczniowskich dla wszystkich uczniów z klas I-VIII. W ramach projektu "Akademia Kompetencji" pracownie: matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna oraz geograficzna wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne, laptopy oraz interaktywne monitory. Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie mogą uczyć się języków obcych w nowoczesnej pracowni językowej wyposażonej w 25 stanowisk, a do sali informatycznej zakupione zostały nowe komputery z aktualnym oprogramowaniem. W 2021 roku szkoła przystąpiła do programu "Laboratoria Przyszłości" uzyskując wsparcie na zakup nowoczesnego sprzętu, m.in. drukarka 3D, roboty, Class VR.
Dodatkowe zajęcia
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, relaksacyjne, integracyjne.
Godziny otwarcia od
06.00
Godziny otwarcia do
17.00
Godziny otwarcia uwagi
cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej
Historia

 ... „Ażeby się stali  twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze” Mariusz Zaruski


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność 5 września 1945 roku. Zapisano wówczas 18 uczniów.

Pierwszą nauczy­cielką i organizatorem szkoły była Stanisława Ciechomska. Siedzibą szkoły jest okazały budynek, który pamięta rok 1902, położony w

centrum Dąbia, obok zabytkowego kościoła i Dworku Myśliwskiego. Zniszczony w czasie wojny wymagał remontu, ale wygospodarowano jedną salę lekcyjną i jeden korytarz.18 czerwca 1946 roku rozpoczęto prace budowlane. Po wakacyjnej przerwie nauczyciele i uczniowie mieli do dyspozycji 7 sal i 2 korytarze. Ostatecznie remont zakończono 1 maja 1948 roku i w tymże roku budynek został przejęty przez władze oświatowe w związku z włączeniem Dąbia do Szczecina. W czerwcu 1947 roku pierwsi uczniowie zakończyli naukę. Dziś budynek wyposażony jest w 16 sal dydaktycznych, aulę, salę gimnastyczną, miejsce zabaw, świetlicę, pracownię komputerową, salę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet pomocy przedmedycznej , pomieszczenie do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, bibliotekę z czytelnią, stołówkę. Obok budynku znajduje się nowoczesne  boisko z placem zabaw oddane do użytku w 2015r., na którym uczniowie oraz okoliczni mieszkańcy mogą korzystać ze sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Obecny wygląd szkoła zawdzięcza pracy grona pedagogicznego i kolejnych dyrektorów oraz wsparciu władz miasta Szczecin. W ciągu 70 lat istnienia szkołą kierowało 9 osób. W latach 1945 – 1992 stanowisko dyrektora szkoły pełnili: Stanisława Ciechomska, Zofia Prokop, Helena Mołczanow, Kazimierz Żukociński, Adela Sienkiewicz, Maria Wołejsza, Romana Malinowska,  od 1992 Gabriela Lodowska., od 2007 Barbara Bachanek-Jóźwiak

Koła zainteresowań
Prowadzimy zajęcia wspierające rozwój dziecka sześcio i pięcioletniego. Dbamy o dobre samopoczucie, bezpieczeństwo . Bierzemy udział w turniejach zdrowotnych, sportowych, wiedzy oraz recytatorskim, teatralnym. Nasze przedszkolaki korzystają z zajęć języka angielskiego ( dzieci 3-4 letnie) - 2 razy po 15 minut  oraz ( dzieci 5 i 6 letnie) 2 razy po 30 minut w tygodniu.
Personel
Pomoc nauczyciela , woźna oddziałowa - grupa 3-4 latków
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
75
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
91 85 22 093
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie
Telefon jednostki przetwarzającej dane
914600288
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sp23@miasto.szczecin.pl
Odbiorca opłat
Gmina Miasto Szczecin
Adres odbiorcy opłat
Plac Armi Krajowej 1
NIP odbiorcy opłat
851-030-94-10
Wystawca
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie
Adres wystawcy
ul. Miernicza 10
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe