Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 20
Adres
Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin
Telefon
(91)4821621
Fax
(91)4821621
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zbigniew Mytkowski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis

Jesteśmy szkołą ambitną, bezpieczną, przyjazną dla dziecka i ukierunkowaną na sukces ucznia. Zapewniamy uczniom kompleksową opiekę: pedagoga, logopedy, specjalistów terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarki szkolnej.
Zajęcia w oddziale przedszkolnym zorganizowane są na tych samych zasadach jak w przedszkolu: zapewniamy całodzienną opiekę sprawowaną przez dwie wychowawczynie, również w czasie ferii zimowych i wakacji, wyżywienie w postaci śniadania, drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku. Pracujemy w godzinach 6:30 -16.30.
Każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablicę multimedialną i komputer ze stałym łączem internetowym. Dysponujemy świetlicą (dla uczniów klas I-VIII, czynną w godzinach 6:30-17:00 składającą się z dwóch pomieszczeń), stołówką, pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu, pracownią multimedialną do nauki języków obcych, Internetowym Centrum Informacji Multimedialej w bibliotece. Baza szkoły to również boisko szkolne "Moje Boisko-Orlik 2012" i plac zabaw "Radosna szkoła", od 2010r. stosujemy dziennik elektroniczny.  Jako szkoła uczestniczymy w wielu programach min. "Szklanka mleka", "Owoce w szkole", "Bezpieczna szkoła". W szkole działa świetlica środowiskowa prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w godz. 16-20. Szkoła jest monitorowana całą dobę za pomocą systemu kamer i czujników. Wejścia do szkoły strzeże portiernia i domofon.

Osiągnięcia
Laureaci i finaliści Konkursów Matematyczno-Przyrodniczych i Humanistycznych organizowanych prze Kuratorium Oświaty i XIII LO, bardzo dobre wyniki i wyróżnienia w konkursie Kangur Matematyczny, wiele sukcesów w konkursach turystyczno-krajoznawczych, plastycznych, poetyckich, w turnieju ruchu drogowego. Co roku najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina.
Dodatkowe zajęcia
Taniec towarzyski, zajęcia plastyczne, język angielski.  W razie zaleceń: zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci z ryzyka dysleksji.
Godziny otwarcia od
06:30:00 - 16:30:00
Godziny otwarcia uwagi

Historia
http://www.sp20.szczecin.pl/text/?text=text/text1&subpage=1
Drzwi otwarte
27 lutego 2020r.. w godzinach 15:30 - 18:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe