Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 20
Adres
Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin
Telefon
(91)4821621
Fax
(91)4821621
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zbigniew Mytkowski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • wiata do zajęć integracyjnych i lekcji na świeżym powietrzu
  • wiata
  • uroczystości szkolne
  • szkolne akwaria
  • szkolne akwaria
  • laboratorium psrzyszłości
  • szkolne ogrody warzywno - kwiatowe
  • Konkurs na naciekawszą dynię
Opis

Jesteśmy szkołą kameralną, bezpieczną, przyjazną, ukierunkowaną na tworzenie warunków, aby każdy uczeń osiągał sukces na miarę swoich możliwości. Zapewniamy uczniom kompleksową opiekę nauczycieli specjalistów: pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedów, oraz pielęgniarki szkolnej. Pracę nauczycieli naszej szkoły cechuje indywidualne podejście do każdego ucznia, rozwijanie ich potencjału poprzez liczne koła zainteresowań: koło matematyczne dla klas II-III, koło teatralne dla klas I-III Teatr od A do Żet, koło Twórczego ucznia dla klas II-III, Chór szkolny, koło dziennikarskie Dwudziestka, koło Laboratorium przyszłości, koło Super Koderzy, koło Turystyczno - Krajoznawcze. Uczniowie klas IV-VIII mogą rozwijać swoje uzdolnienia w kołach przedmiotowych; koło języka polskiego, koło języka angielskiego, koło historyczne, koło biologiczne, koło matematyczne, koło chemiczne, koło geograficzne, koło fizyczne. W ramach koła akwarystycznego uczniowie opiekują się dwoma akwariami z egzotycznymi rybkami W szkole funkcjonuje koło wolontariatu w ramach, którego uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych.Nauczyciele motywują uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, wzmacniają aktywności dzieci poprzez system pochwał i nagród. Nauczyciele systematycznie biorą udział w szkoleniach i warsztatach, podnosząc swoje kompetencje zawodowe. W procesie dydaktycznym i wychowawczym stosują zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne metody. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej biorą udział w szkolnym projekcie Szkolne ogrody warzywno - kwiatowe, w ramach , którego każda klasa projektuje swój ogródek, uczniowie w raz z wychowawcą klasy decydują jakie warzywa i kwiaty będą w nim rosły. Opieka nad ogrodami uczy odpowiedzialności i spełnia walory edukacyjne. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i zapleczem sportowo rekreacyjnym ; w każdej sali lekcyjnej znajdują się tablice interaktywne, dzieci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają do dyspozycji nowy plac zabaw, przy szkole funkcjonują boiska sportowe typu Orlik, sala sportowa, salka fitness,siłownia, uczniowie korzystają z biblioteki, czytelni, sali komputerowej, sali multimedialnej przy bibliotece. Podczas przerw uczniowie korzystają z pięknie zaaranżowanej strefy ciszy zielony zakątek. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, niektóre lekcje mogą odbywać się  w nowo zakupionej wiacie. Uczniowie mogą korzystać z dwóch automatów ze zdrową żywnością i napojami.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w godzinach 6:30 -16:30, prowadzone są przez nauczycielki edukacji przedszkolnej. W ramach zajęć w oddziale przedszkolnym nauczany jest język angielski. Dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowywane są do udziału w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą. Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami opiekują się akwarium z egzotycznymi rybkami. Szkoła zapewnia wyżywienie w postaci: śniadania, przekąski, obiadu, podwieczorku. Dzieci mogą również korzystać z opieki świetlicowej. Świetlica czynna jest w godzinach 7:00 – 17:00. W świetlicy odbywają się zajęcia, praktyczno- techniczne, umuzykalniające, plastyczne, ekologiczne, gry i zabawy ruchowe, towarzyskie, czytelnictwo literatury dziecięcej. Prowadzone zajęcia dają uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków w nauce. Poprzez realizację w świetlicy zajęć plastycznych i praktyczno – technicznych dzieci rozwijają swoja sprawność manualną, kształtują wrażliwość estetyczną, kreatywność , twórcze postrzeganie rzeczywistości. Wewnątrz budynku szkoły i na zewnątrz znajdują się kamery, szkoła jest monitorowana całą dobę. W szkole funkcjonuje elektroniczny i wizyjny system wchodzenia na teren szkoły

Osiągnięcia
Laureaci i finaliści Konkursów Matematyczno-Przyrodniczych i Humanistycznych organizowanych prze Kuratorium Oświaty i XIII LO, bardzo dobre wyniki i wyróżnienia w konkursie Kangur Matematyczny, wiele sukcesów w konkursach turystyczno-krajoznawczych, plastycznych, poetyckich, w turnieju ruchu drogowego. Co roku najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina.
Dodatkowe zajęcia
Koło teatralne, koło laboratorium przyszłości, koło dziennikarskie, zajęcia plastyczne, język angielski.  W razie zaleceń: zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci z ryzyka dysleksji.
Godziny otwarcia od
06:30:00 - 16:30:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Historia
http://www.sp20.szczecin.pl/text/?text=text/text1&subpage=1
Drzwi otwarte
26 lutego 2024 r.. w godzinach 15:30 - 17:30
Koła zainteresowań
Koło matematyczne dla klas II-III, koło teatralne dla klas I-III Teatr od A do Żet, koło Twórczego ucznia dla klas II-III, Chór szkolny, koło dziennikarskie Dwudziestka, koło Laboratorium przyszłości, koło Super Koderzy, koło Turystyczno - Krajoznawcze. Uczniowie klas IV-VIII mogą rozwijać swoje uzdolnienia w kołach przedmiotowych; koło języka polskiego, koło języka angielskiego, koło historyczne, koło biologiczne, koło matematyczne, koło chemiczne, koło geograficzne, koło fizyczne. W ramach koła akwarystycznego uczniowie opiekują się dwoma akwariami z egzotycznymi rybkami W szkole funkcjonuje koło wolontariatu
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe