Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 16
Adres
Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
Telefon
091-4833-188
Fax
091-4832-288
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Leszek Kocik
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 16
  • Szkoła Podstawowa nr 16
  • Szkoła Podstawowa nr 16
  • Szkoła Podstawowa nr 16
  • Szkoła Podstawowa nr 16
Opis
BAZA SZKOŁY Nasza szkoła posiada b.dobrze wyposażone i oddzielone od innych pomieszczenia dla grup przedszkolnych ("0"), klasopracownie dla klas najmłodszych i gabinety przedmiotowe, w których zdobywa wiedzę młodzież klas starszych. Są między innymi: 3 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, dwie pracownie przyrodnicze, laboratorium językowe, sala teatralna. Jest również czytelnia i biblioteka ze stanowiskiem multimedialnym, 17 pracowni multim. z tablicami interaktywnymi, stołówka oraz 5 pomieszczeń świetlicowych /rekreacja, wypoczynek, pomoc w nauce/. Dla dzieci 5 i 6 letnich osobne pomieszczenia. CELE I ZADANIA SP-16 Za najważniejszy cel naszych działań uznajemy zintegrowanie dziecka ze szkołą poprzez zapewnienie mu wysokiego poziomu nauczania w nowoczesnych warunkach oraz atrakcyjnej formy zajęć pozalekcyjnych tak, by rozwijało zainteresowania i odkrywało talenty. Powtarzana wielokrotnie sentencja prof. M. Kacprzaka: „ Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa” stała się mottem pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej. Dbamy o wszechstronny rozwój młodego człowieka i tworzymy mu odpowiednie warunki, korzystając z bogatej bazy szkolnej oraz pomocy wielu specjalistów. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które podejmujemy z entuzjazmem i poczuciem, że rzetelna praca przyczynia się do utrzymania wysokiej pozycji w rankingu szkół szczecińskich oraz dobrego wizerunku Szesnastki w środowisku lokalnym. Otworzyliśmy się na współpracę międzynarodową, kolejno: ze szwedzkim Johannes, niemieckim Lychen i europejskimi szkołami z Norwegii, Irlandii, Danii i Niemiec, realizującymi projekt „Korzenie i skrzydła” w ramach unijnego programu Socrates Comenius. SP 16 jako miejsce znane z rozwijania pasji naukowych i sportowych, uczestniczy z powodzeniem w różnorodnych turniejach, mistrzostwach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Możemy się również pochwalić dobrymi wynikami w Sprawdzianie Szóstoklasisty. Dzieci otrzymują wiele możliwości rozwijania zainteresowań i twórczego spędzania czasu w zajęciach Akademii Ucznia. Z pewnością dobremu rozwojowi naszych uczniów sprzyja nieustannie modernizowana baza szkoły. Zdobyte fundusze zamieniają się w coraz lepsze, nowocześniejsze wyposażenie wszystkich pomieszczeń szkoły, gabinetów i pracowni przedmiotowych. Szczególną dumą napawa również kompleks sportowo - rekreacyjny oraz piękniejące z sezonu na sezon otoczenie budynku. Szesnastka jest szkołą promującą zdrowie, a więc dbamy o zachowanie dobrego stanu fizycznego, psychicznego i znakomitą atmosferę w relacjach uczniów, ich rodziców, nauczycieli, innych pracowników oraz naszych gości. Jednym z głównych priorytetów jest zapewnienie naszym wychowankom poczucia bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Działania zmierzające do realizacji tego zadania obejmują nie tylko profilaktykę, monitoring, wprowadzenie ochrony i czujną postawę pracowników szkoły wobec zagrożeń. Pomagamy, korzystając z doświadczenia specjalistów, w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów dzieci oraz ich rodzin. Bardzo ważne miejsce w programie rozwoju szkoły zajmuje współpraca SP 16 z Radą Osiedla Gumieńce, Korpusem NATO, Urzędem Miejskim, wieloma szkołami szczecińskimi i społecznością lokalną. Spotykamy się regularnie na festynach i turniejach rodzinnych, które stały się już naszą tradycją . Spośród wielu wyróżnień dla Szkoły Podstawowej nr 16 na szczególną uwagę zasługują: tytuł Szkoła z Klasą oraz dwukrotnie zdobyty laur Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją, Zachodniopomorski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,Certyfikat K.W.Policji Bezpieczna Szkoła, I m. w Szczecinie na najlepiej zagospodarowany teren zielony. . Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 mgr Leszek Kocik
Osiągnięcia
Rok szkolny 2001/ 2002 Uzyskanie certyfikatu SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. 14 grudnia 2001 r. Podpisanie współpracy z niemiecką szkołą w Lychen. Czerwiec 2002 r. Podziękowanie od Prezydenta Miasta Szczecina za pracę w II edycji Szczecińskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie. Rok szkolny 2002 / 2003 Otrzymanie przez szkołę certyfikatu i tytułu SZKOŁA Z KLASĄ podpisanego przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 21 września 2002 r. Wizyta Prezydenta Miasta Szczecina Edmunda Runowicza na festynie sportowo - rekreacyjnym "Azjatyckie pożegnanie lata" w SP16połączonym z uroczystym otwarciem kompleksu boisk i urządzeń sportowo – rekreacyjnych. 8 maja 2003 r. Festyn DZIEŃ KOSMOSU - wysłanie przez NASA na pokładzie promu kosmicznego plakatu z podpisami uczniów SP 16 w ramach DNIA KOSMOSU /10 października 2003 r./ Rok szkolny 2003/04 Dyplom Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie BEZPIECZNA SZKOŁA. 5 grudnia 2003 r. Dyplom Pełnomocnika Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Narkomanii, HIV, AIDS za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie promocji zdrowia. Rok szkolny 2004 / 2005 Przystąpienie do programu UE SOCRATESCOMENIUS „Korzenie i skrzydła”. Listopad 2004 r. Spotkanie inaugurujące pracę nad projektem „Korzenie i skrzydła”. Wizyta gości z Norwegii, Danii, Niemiec i Irlandii Północnej Rok szkolny 2005 / 2006 Praca nad programem Gazety Wyborczej „Nauczyciel z klasą”. Uzyskanie certyfikatu SZKOŁA ZATRUDNIAJĄCA NAUCZYCIELI Z KLASĄ. Uzyskanie tytułu SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ. Rok szkolny 2007/2008 Alfik humanistyczny - I m-ce w województwie - IV w Polsce Rok szkolny 2008/2009 Otrzymanie Zachodniopomorskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie - listopad Rok szkolny 2009/2010 I miejsce w Szczecinie na najbardziej usportowioną szkołę- wrzesień Rok szkolny 2010/2011 Zdobycie certyfikatu " Szkoła bez przemocy" I m. w Szczecinie w konkursie na najlepiej zagospodarowany teren zielony.Rok szkolny 2 Laur najlepiej usportowionej szkoły w Szczecinie- wrzesień Rok szkolny 2010/2011 Otrzymanie certyfikatu "Szkoła bez przemocy" Rok szkolny 2011/12 Zdobycie w konkursie ogólnopolskim I m. na najlepszą szkolną stronę internetową. Rok szkolny 2012/13 I m. w woj. w konkursie Mali Mistrzowie Języka. 2013/14 Mali Mistrzowie Języka I m. w konkursie wojewódzkim 2014/15 II m. w województwie w Szkolnych Igrzyskach Sportowych 8 stanin w sprawdzianie szóstoklasisty, 75% j.polski, matematyka, 86% j.angielski. Zdobycie Mistrzostwa Woj. w koszykówce chłopców i dziewcząt oraz p.ręcznej dziewcząt. Szczeciński Lider w konkursie Zielona Szkoła " Nasza Przygoda z Bioróżnorodnością "pod patronatem Konsula Honorowego Królestwa Norwegii .
Dodatkowe zajęcia
Gimnastyka korekcyjna ,taniec towarzyski, nowoczesny , robotyka, szachy, koła teatralne, plastyczne, komputerowe, sportowe, językowe ( angielski, niemiecki).
Godziny otwarcia od
07:00 - 17:00, zajęcia dydaktyczne od 09:00-14:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Kontakty zagraniczne
Współpraca ze szkołą podstawową Eberswalde Niemcy.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe