Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 13
Zespół szkół
Adres
Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin
Telefon
914 647 516
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Szukało
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 13 jest kameralną placówką położoną wśród zieleni, w zacisznym osiedlu Wielgowo.

Szkoła posiada nową salę gimnastyczną, stołówkę szkolną, bibliotekę oraz boisko szkolne wraz z placem zabaw dla dzieci.

Posiadamy salę komputerową z dostępem do internetu, multimedialną czytelnię oraz salę zabaw dla uczniów.

Szkoła wraz z oddziałami przedszkolnymi liczy obecnie 379 uczniów.

Lekcje odbywają się od godz. 8.00 do 16.15.

Dzieci mają możliwość zakupienia obiadu w stołówce szkolnej.

W godz. 6.30 – 16.30 funkcjonuje świetlica szkolna.

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom uczniów.

Realizujemy ideę szkoły środowiskowej, bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów.

Wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju każdego ucznia.

Godziny otwarcia od
06:30:00
Godziny otwarcia do
16:30:00
Godziny otwarcia uwagi

Zajęcia przedszkolne: 6.30 - 17.00

Świetlica szkolna: 6:30 - 16:30

Osiągnięcia

Nasi uczniowie są finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

W szkole organizowane są zajęcia indywidualne dla najzdolniejszych.

Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia