Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 13
Zespół szkół
Adres
Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin
Telefon
914 647 516
Fax
914 647 517
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Od września 2008 r. jesteśmy Zespołem Szkół Nr 13 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Orląt Lwowskich i Gimnazjum Nr 31.
Od 1 września 2017 r. zostaliśmy Szkołą Podstawą Nr 13.Jesteśmy szkołą położoną wśród zieleni, w zacisznej dzielnicy Wielgowo. Szkoła posiada nowo wybudowaną salę gimnastyczna, stołówkę szkolną, bibliotekę oraz nowe sale lekcyjne i boisko szkolne wraz z placem zabaw dla dzieci. Pierwszy dzwonek przywitał uczniów we wrześniu 1946 roku. Realizujemy ideę szkoły środowiskowej, bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju każdego ucznia. Szkoła Podstawowa liczy obecnie 261 uczniów. Lekcje odbywają się od godz. 8.00 do 15.30. W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz sportowe. Posiadamy doskonale wyposażoną salę komputerową z dostępem do internetu oraz multimedialną czytelnię. Dzieci mają możliwość zakupienia obiadu w stołówce szkolnej. Uczestniczą w programie "Mleko w szkole". W godz. 6.30 – 16.30 funkcjonuje świetlica szkolna. Grupy zerowe mają wyodrębnione pomieszczenia z osobnym wejściem. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom uczniów.
W razie potrzeb istnieje możliwość utworzenie grupy dla dzieci 3-4 letnich.
Godziny otwarcia od
06:30:00
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia przedszkolne: 6.30 - 17.00 Świetlica szkolna: 6:30 - 16:30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Rytmika

 Zajęcia sportowe