Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 12
Adres
Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
Telefon
91 4609 755, 91 4608158
Fax
91 4609 755
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ireneusz Ruszniak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła Podstawowa nr 12  położona jest w centrum osiedla, w dzielnicy Podjuchy. Część budynku szkoły, wszystkie korytarze, pomieszczenia, sale lekcyjne są pięknie odnowione umiejscowione na parterze. Sale są jasne, kolorowe, wyposażone w przystosowane dla przedszkoli meble, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Dzieci korzystają z sal gimnastycznych, boisk szkolnych. Oddziały przedszkolne są mocno związane ze środowiskiem poprzez współpracę z istniejącymi w dzielnicy ośrodkami kultury i w sposób aktywny poznają specyfikę regionu, w którym mieszkają. Odwiedzają bibliotekę miejską uczestniczą w wystawach, koncertach, świętach Jednostki Wojskowej, interesują się zmianami oraz planami rozwoju osiedla, obserwują prace na działkach Ogrodu Bukowina, uczestniczą z sukcesami w konkursach pozaszkolnych, występują z przedstawieniami, tańcami na uroczystościach osiedlowych, a także szkolnych, poznają szlaki turystyczne wędrując ze Szkolnym Klubem Turystycznym. Ponadto dzieci mogą korzystać z bogatej bazy sportowej w tym dwóch sal sportowych, sal do gimnastyki korekcyjnej, zabaw dla dzieci grup zerowych oraz klas I - III, kompleksu sportowego "Orlik", nowoczesnego placu zabaw. Dzięki licznym pomocom dydaktycznym i środkom audiowizualnym dzieciom zapewnia się wszechstronne zdobywanie wiedzy. Organizujemy wyjścia do kina i teatru. Oferta edukacyjna obejmuje liczne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, rytmikę, dwa języki obce: angielski i niemiecki. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga,  religii. Sale lekcyjne są bardzo kolorowe, estetyczne, meble i toalety dostosowane do wieku dzieci. Szkoła posiada całodobowy monitoring.
Dodatkowe zajęcia

Zajęcia logopedyczne, koło plastyczno-techniczne, język angielski, zajęcia i rajdy SKKT, zajęcia plastyczne: „Mam sprawne ręce”, „Kolorowe kredki”, „Akwarelki”, zajęcia grafomotoryczne: „Sprawna ręka”, zajęcia wyrównawcze: „Mądra sowa”.

Uczniowie oddziału przedszkolnego uczestniczą między innymi w:

  • spektaklach Teatralnych
  • koncertach muzycznych, 
  • widowiskach baletowych Opery,
  • zajęciach muzealnych 
  • wycieczkach tematycznych: m.in. do starej, tradycyjnej piekarni gdzie samodzielnie wypiekają chleb i ciasteczka, do Straży Pożarnej, Policji i Wojska Polskiego,
  • wycieczkach krajoznawczo-turystycznych.

Godziny otwarcia od
07:00 - 16:30
Godziny otwarcia do
16:30
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. Opiekę sprawują dwie Panie wychowawczynie. 
Drzwi otwarte
Dzień otwarty 06.03.2024 r. od godz. 16:30 do godz. 18:30.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
25
Personel
Nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami. W szkole dostępny pedagog, pedagog specjalny. psycholog i logopeda oraz inni specjaliści w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dwa razy w tygodniu dostępna pielęgniarka szkolna.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe