Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 11
Adres
Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin
Telefon
914 539 433
Fax
914 539 433
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
dr inż. Małgorzata Nermend
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u zajmuje dwa budynki, które znajdują się: przy ul. Emilii Plater 20 oraz przy ul. Dubois 38.
Oddziały przedszkolne dla dzieci 3- i 4- letnich znajdują się w budynku przy ul. Emilii Plater 20.
Zapewniamy:
- liczba dzieci w grupie 25;
- oddzielne wejście;
- oddzielne szatnie;
- pobyt całodniowy w godz. 6.30 - 16.30;
- leżakowanie;
- stołówka (własna kuchnia)
3 posiłki spożywane w salach;
- Elektroniczny System Rejestracji i Rozliczania odpłatności dzieci za Przedszkole;
- łazienki dostosowane do wieku dzieci;
plac zabaw.
Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6- letnich mieszczą się w budynku przy ul. Dubois 38.
Zapewniamy:
- oddzielne szatnie;
- stołówka (własna kuchnia),
- spożywanie posiłków w stołówce szkolnej;
- plac zabaw.
Placówka posiada gabinety: pielęgniarki szkolnej, stomatologa (NFZ), treningu Neurofeedback, dwie sale komputerowe, czytelnię multimedialną, dużą salę gimnastyczną, boisko i salę zabaw. W pracy z dziećmi wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania m. in. metoda glottodydaktyki, pedagogika Froebla. Dzieci mają zapewnioną naukę języka obcego. Na terenie szkoły dodatkowo prowadzone są zajęcia taneczne, karate oraz  zajęcia z piłką.
Osiągnięcia
Szkoła posiada Honorowy Tytuł "BEZPIECZNEJ SZKOŁY". Zapewniamy dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki rozwoju.
Dodatkowe zajęcia

Zapewniamy dzieciom dodatkowe zajęcia:

  • językowe (angielski, niemiecki);
  • taneczne;
  • logopedyczne;
  • sportowe: Mały Karateka i Przedszkoliada.
Godziny otwarcia od
06:30 - 16.30
Godziny otwarcia uwagi

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe