Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 11
Adres
Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin
Telefon
914 539 433
Fax
914 539 433
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr inż. Małgorzata Nermend
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u mieści się w budynku przy ul. Emilii Plater 20. Oddziały przedszkolne dla dzieci 3- i 4- letnich znajdują się w budynku przy ul. Emilii Plater 20. Zapewniamy: - liczba dzieci w grupie 25; - oddzielne wejście; - oddzielne szatnie; - pobyt całodniowy w godz. 6.30 - 16.30; - leżakowanie; - stołówka (własna kuchnia) - 3 posiłki spożywane w salach; - Elektroniczny System Rejestracji i Rozliczania odpłatności dzieci za Przedszkole; - łazienki dostosowane do wieku dzieci; - osobny plac zabaw. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6- letnich mieszczą się w budynku przy ul. Dubois 38. Zapewniamy: - oddzielne szatnie; - stołówka (własna kuchnia), spożywanie posiłków w stołówce szkolnej; - plac zabaw. Placówka posiada gabinety: pielęgniarki szkolnej, stomatologa (NFZ), treningu Neurofeedback, dwie sale komputerowe, czytelnię multimedialną, dużą salę gimnastyczną, boisko i salę zabaw. W pracy z dziećmi wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania m. in. metoda glottodydaktyki, pedagogika Froebla. Dzieci mają zapewnioną naukę języka obcego. Na terenie szkoły dodatkowo prowadzone są zajęcia taneczne, rytmika oraz  zajęcia z piłką.
Osiągnięcia
Szkoła posiada Honorowy Tytuł "BEZPIECZNEJ SZKOŁY". Zapewniamy dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki rozwoju.
Dodatkowe zajęcia
zapewniamy dzieciom dodatkowe zajęcia: - językowe (angielski, niemiecki); - taneczne; - ruchowe; - logopedyczne; - taneczne - we współpracy ze Szkołą Tańca Grycmachera; - sportowe.
Godziny otwarcia od
06:30 - 16.30
Godziny otwarcia uwagi

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
450
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Zajęcia sportowe