Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 10
Adres
Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin
Telefon
91 45 00 918
Fax
91 45 00 918
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ul. Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. W szkole dba się o wysokie efekty edukacyjne, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dwu i trzykierunkowi), zabiegająca o dobrą bazę szkoły oraz o miłą, przyjazną i twórczą atmosferę pracy.  
Do osiągania ogromnych sukcesów edukacyjnych w dużym stopniu przyczynia się skutecznie zorganizowana praca z uczniem zdolnym (m.in. indywidualne programy nauczania) i z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Uczniowie nasi osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Rokrocznie otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. Absolwenci wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują nagrodę Dyrektora Szkoły „Super Uczeń SP10” i wpisywani są do Złotej Księgi. Absolwenci naszej szkoły łatwo dostawali się do renomowanych gimnazjów. 
Co nas wyróżnia? 
bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, 
bardzo wysokie wyniki sprawdzianu po kl. VI 
bardzo wysokie wyniki testów zewnętrznych po klasie III i V, 
skutecznie zorganizowany proces edukacyjny, 
stwarzanie możliwości rozwoju każdemu uczniowi, 
dobra baza, uczniowie i nauczyciele utożsamiający się ze szkołą, 
twórcza atmosfera pracy, 
uczniowie prezentują wysoki poziom kultury osobistej, 
Obecnie w szkole uczy się 777 uczniów (większość spoza rejonu, z rejonu 79 ) w 32 oddziałach kl. 0 – VIII  
Baza szkoły to: 
wszystkie sale multimedialne, 
nowoczesna sala gimnastyczna, 
plac zabaw, 
nowoczesna pracownia informatyczno-komputerowa 
sale oddziałów przedszkolnych, 
pracownia plastyczna pracownia,
pracownia przyrodnicza, 
pracownia fizyczno - chemiczna     
wypożyczalnia, 
czytelnia, 
stołówka, 
sala zajęć ruchowych wyposażona z programu "Radosna Szkoła" 
świetlica - 4 sale  
gabinet profilaktyki medycznej,
nowoczesne sale lekcyjne, 
szatnia z szafkami dla uczniów 
sklepik
Obecnie prowadzona jest kompleksowa budowa nowego basenu.
Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich rejonowych i międzyszkolnych 
Rok szkolny  Laureaci  Finaliści   I m-sca   II m-sca   IIIm-sca 
2013/2014        380           30          102         112        72
2014/2015        366           16           56          33          23 
2015/2016        461           42          121        116        107

2016/2017        282           42         108          91          98

2017/2018        183           43          88           81          58

Średnia roczna ocen absolwentów 
Rok szkolny Średnia ocen 
2014/2015        4,8 
2015/2016        4,9 

2016/2017       brak absolwentów - reforma

Średnia roczna ocen szkoły 
Rok szkolny Średnia ocen 
2014/2015        4,8 
2015/2016        4,8

2016/2017        4,8

2017/2018        4,7

Wyniki uczniów ze sprawdzianu po klasie VI 

Szkoła rokrocznie uzyskuje jedne z najwyższych wyników w kraju i w województwie, kwalifikuje się zawsze w najwyższych i bardzo wysokich staninach wyników. 

Rok szkolny   Stanina 
2012/2013          8 
2013/2014          8 
2014/2015   8 - część ogólna 9 - j. angielski
2015/2016   8 - część ogólna 8 - j. angielski

2016/2017 - zniesienie sprawdzianu po klasie VI - reforma

 

Dodatkowe zajęcia
OFERUJEMY: 
Zajęcia plastyczne 
Zespoły wokalne 
Zajęcia teatralne
Zajęcia humanistyczne
Zajęcia matematyczne 
Zajęcia informatyczne 
Zajęcia języka niemieckiego
Zajęcia języka angielskiego 
Gry i zabawy dla klas 0-3 
SKS: gry sportowe, pływanie, lekkoatletyka 
Zajęcia języka niemieckiego w kl. I - III 
Zajęcia ruchowe w kl. I - III na sali gimnastycznej 
Zajęcia wyrównawcze 
Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Godziny otwarcia od
07:00
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia w oddziale  przedszkolnym odbywają się do godziny 17:00. 
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe