Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 1
Adres
Aleja Piastów 6, 70-327 Szczecin
Telefon
091-4843570
Fax
091-4843570
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Kinga Paszkiewicz
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 1
Opis
„Jedynka” jest najstarszą szkołą podstawową w Szczecinie, to matka wszystkich szkół… „Roku Pańskiego 1945 dnia 2 września nastąpiło otwarcie uroczyste polskiej szkoły w Szczecinie”. „Szkoła miejscem mojego rozwoju i oknem na świat” Wizja naszej szkoły to wspieranie rozwoju osobowości ucznia w oparciu o wartości moralne i estetyczne, przygotowanie do życia w otaczającym świecie, motywowanie uczniów do aktywności poznawczej i twórczej, do osiągania osobistych sukcesów. Szkoła Podstawowa nr 1 położona jest w centrum miasta i obejmuje rejonem dzieci zamieszkałe w obwodzie kilku ulic najstarszej części Szczecina. W sercu szkoły mieści się kolebka „złotego wieku”, jest nim człowiek, jego praca i trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży. Posiada wypracowaną obrzędowość i własne tradycje, pielęgnuje się w niej również tradycje regionalne i narodowe. Równie ważna jest współpraca z rodzicami. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dziecka. Jest miejscem, w którym stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Nauczyciele przekazują tu wiedzę i kształtują umiejętności, stymulują do dobrej pracy, rozwijają zainteresowania uczniów. Ponadto wspierają rozwój ucznia, troszczą się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazują jak pożytecznie spędzać czas wolny. Wprowadzają dzieci w świat kultury i sztuki, przez co uwrażliwiają na piękno. Placówka dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, wypożyczalnią i czytelnią (z dostępem do komputera i Internetu), świetlicą ,aulą, wzbogacono bazę szkoły o nowoczesne narzędzia multimedialne (komputery, projektory, tablice multimedialne). Szkoła i jej uczniowie mogą poszczycić się dużym obiektem sportowym.  Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych akcjach, konkursach, zawodach, rywalizacjach i osiągają sukcesy.
Osiągnięcia
W szkole realizowane są działania wynikające z następujących programów: „Bezpieczna Jedynka”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Mistrz Kodowania”. Dzięki podejmowanym w niej przez nauczycieli działaniom oraz akcjom, placówka otrzymała wiele certyfikatów, m.in.: Zachodniopomorski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie; Społecznie Zaangażowanej Placówki (podczas kampanii „Wszystkie Kolory Świata”), Szkoły z Klasą, Nauczyciela z Klasą, Dzieci Szczecina, Otwarta Szkoła, Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową, Najlepsza Podstawówka wg Familie.pl, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła z Prawami Dziecka, Szkoły w ruchu. Otrzymała także certyfikat świadczący o pobiciu Rekordu Guinnessa. Szkoła wspiera także potrzebujących. Świadczą o tym uzyskane certyfikaty m.in. Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki, certyfikat za udział w akcji charytatywnej „Dzieciom w Biesłanie”, a także liczne podziękowania, m.in. za ofiarowanie karmy dla bezdomnych zwierząt z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Domowymi i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, jak również za wsparcie Domu Samotnej Matki, PCK oraz za udział w wielu projektach organizowanych przez UNICEF. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych akcjach, konkursach, zawodach, rywalizacjach i osiągają sukcesy. Rok szkolny 2013/2014 I Miejsce w Mistrzostwach Piłki Siatkowej Chłopców, II miejsce w Polsce w projekcie "Dzieciaki Mleczaki", I miejsce w konkursie Językowym "Mam Talent", I miejsce w konkursie Informatycznym. Rok szkolny 2014/2015 I Miejsce w konkursie Bajkowy Bohater Roku (Książnica Pomorska), Rok szkolny 2015/2016 Laureat Konkursu Języka Polskiego pod Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. I miejsce w Ogólnopolskim konkursie Wiedzy ogólnej OLIMPUS, nagroda za udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam", 4 miejsce w Mistrzostwach Szczecina w piłce siatkowej chłopców, I miejsce w Mistrzostwach Szczecina w piłce nożnej grupy B, V miejsce w Mistrzostwach Szczecina w piłce nożnej grupa A, I miejsce w Turnieju piłki siatkowej drużyn mieszanych w ZS nr 5. Dodatkowo uczniowie biorą udział w programach:  "Mistrzowie Kodowania", "Książki Naszych Marzeń". Cyklicznie celebrujemy także tradycje i uroczystości szkoły: Bolesławki, Dzień Patrona, Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1, Pasowanie na Czytelnika, Jasełka, Dzień życzliwości, Dzień otwarty szkoły.
Dodatkowe zajęcia
 Wyjścia kulturalne i wycieczki, imprezy i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców. Występy okolicznościowe.
Godziny otwarcia od
06:30 - 16.30
Godziny otwarcia do
16:30:00
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia obowiązkowe nieodpłatne odbywają się od godz. 9.00 do 14.00. Opieka nad dziećmi w grupach przedszkolnych organizowana jest w godzinach od 6.30 do 16.30.
Historia
„Jedynka” jest najstarszą szkołą podstawową w Szczecinie. To matka wszystkich szkół… Jak czytamy w pierwszej kronice szkoły „Roku Pańskiego 1945 dnia 2 września nastąpiło otwarcie uroczyste polskiej szkoły w Szczecinie w obecności Ob. Inspektora Szkolnego Pachorskiego, I Wiceprezydenta Maciejewskiego, kiedy Kuratorem Okręgu Szkolnego był Ob. Kania Józef, a pełnomocnikiem Kuratorium Ob. Naczelnik Mozolewski Józef, Kierownikiem Sykuła Władysław, Nauczycielami: Prynkiewicz Helena, Prynkiewicz Władysław, Downar Kazimiera, Plutowa Emilia, Prawicka Elżbieta, Grzywacz Leon, Teszner Zofia, Sztabianka Jadwiga, Suchan Tadeusz, Siemińska Aniela, Waberska Tekla”. Autorem tych słów jest Władysław Sykuła, pierwszy kierownik, organizator i twórca tejże placówki. Z powodu braku budynków szkolnych nadających się od razu do użytku dla pierwszej Szkoły Powszechnej przeznaczono wspólny z Gimnazjum i Liceum budynek przy Alei Piastów 12, w nim gromadzono sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe. Szkoła powszechna zajmowała parter, szkoła średnia piętra. Uroczystość otwarcia obu szkół miała charakter wielkiej manifestacji patriotycznej, były przemówienia, śpiewano „Rotę”, wysłuchano hymnu, ocierano łzy wzruszenia. W szkole rozpoczynało pracę 7 nauczycieli, a naukę pierwszych 36 uczniów. Otwarcie pierwszych polskich szkół przywracało normalizację życia w zburzonym jeszcze mieście i spowodowało napływ całych rodzin, a co za tym idzie, dzieci. Już pod koniec września szkoła liczyła 300 uczniów. Rozpiętość wiekowa zasiadających w jednej ławce była duża, niektórzy znali słabo nawet język polski. Były to dzieci głodne, wynędzniałe, źle ubrane, a nawet bose. Budynek przy Piastów 12 stawał się w szybkim tempie zbyt ciasny dla obydwu szkół. Kierownik rozpoczął starania o przyznanie budynku przy Piastów 6. Był on zajmowany przez ojców jezuitów, którzy chcieli tam uruchomić szkołę, zgody na to jednak od władz nie dostali. 3 listopada1945 roku Szkoła Powszechna nr 1 otrzymała upatrzony budynek, rozpoczęły się przenosiny do nowego gmachu, który posiadał „...73 pomieszczenia o wspaniałych salach (...) a ja znów biorę się do organizacji szkoły i remontu, nie posiadając żadnych funduszów...”[Władysław Sykuła]. Tak trudny czas i ogromne problemy można było przezwyciężyć dzięki ogromnemu entuzjazmowi ludzi pełnych oddania i poświecenia. Należeli do nich: kierownik Władysław Sykuła, nauczyciele szkoły, uczniowie i organizacja rodziców. Nauczycielka szkoły, Helena Prynkiewicz tak wspominała: „...Sprzęt szkolny kompletowaliśmy z całego Szczecina przy pomocy własnych pleców i ręcznych wózków. W gruzach dawnych szkół niemieckich i na śmietniskach zbieraliśmy wyrzucone pomoce naukowe, globusy, mapy, obrazy geograficzne i przyrodnicze, wypchane ptaki. Obładowani tym dobytkiem wędrowaliśmy zniszczonymi i zaśmieconymi ulicami noszącymi jeszcze niemieckie nazwy (...) i wywoływaliśmy swym widokiem sensację i zdziwienie ludzi (...), że jest już w Szczecinie polska szkoła...”. O programach nauczania, podręcznikach i zeszytach nie było nawet mowy, zaścielająca obficie ulice i puste mieszkania makulatura poniemiecka zastępowała dzienniki lekcyjne i zeszyty, a głównym narzędziem szerzenia wiedzy była pomysłowość nauczycieli, kreda i tablica. ”...Lekcje odbywają się, ale jak? Brak książek, pomocy naukowych, dzieci mocno opóźnione, a wojna wycisnęła na nich swoje piętno, dzieci zbieranina z całej Polski, różne poglądy, gwara i trzeba to zlepić, urobić, wychować, nauczyć. (...) Z drugiej strony nauczycielstwo cierpi niedostatek – głoduje. Około 1000 zł miesięcznej pensji to tyle co 2 kg słoniny...” [Władysław Sykuła]. Tak rysowały się początki oświaty w odzyskanym Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 1 była fundamentem na którym organizowano kolejne placówki. Kierownikami i Dyrektorami naszej szkoły od 1945 roku byli: Władysław Sykuła (1945/46), Ignacy Brożyna (1946/47), Bolesław Witko (1946/47), Misiak (brak imienia) (1947/48), Czesław Szerszeń (1947/48), Jan Walery (1948/49), Stefania Zdunek (1949/50), Witold Leszner (1951/53), Dorota Mikłasz (1954/55), Helena Dębowska (1955/63), Antoni Możdżan (1963/65), Mikołaj Kołosza (1965/72), Janina Wolska (1972/77), Zbigniew Pater (1977/88), Stanisława Markiewicz (1988/91), Elżbieta Rzepka (1991/2013), Małgorzata Zamaro ( 2013/2017),  Teresa Kustra  (2017/2022), Anita Żurek (2022/2023)
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
07 1020 4795 0000 9002 0278 3496
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
02 1020 4795 0000 9202 0278 3488
Drzwi otwarte
Dni adaptacyjne - ostatni tydzień sierpnia
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe