Szczecin
Szczecin
Aktualności

Wykaz wolnych miejsc w bursie i internatach prowadzonych przez Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023 (po etapie rekrutacji podstawowej)

Wykaz wolnych miejsc w bursie i internatach prowadzonych przez Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023
(po etapie rekrutacji podstawowej)

LP.

BURSA / INTERNAT

LICZBA WOLNYCH MIEJSC

DLA DZIEWCZĄT

DLA CHŁOPCÓW

1.

Bursa Szkolna Integracyjna

0

0

2.

Internat XIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7

0

0

3.

Internat XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

2

2

4.

Internat Technikum Energetyczno-Transportowego w Zespole Szkół nr 4

0

0

5.

Internat Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6

0

0

6.

Internat Technikum Zawodowego nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych

0

0

7.

Internat Technikum Elektryczno-Elektronicznego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych

1

9

8.

Internat Technikum Morskiego i Politechnicznego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

0

0

9.

Internat Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego

0

0

10.

Internat Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  w Centrum Mistrzostwa Sportowego

0

0

11.

Internat Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2

0

0

12.

Internat Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Rzemieślniczych

0

0

13.

Internat Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych

0

0

Razem wolnych 14, w tym:

3

11