Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram rekrutacji
Uchwała_kryteria rekrutacyjne do burs szkolnych
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą bliską
Oświadczenie o zamieszkiwaniu rodzeństwa w placówce
Zaświadczenie ze szkoły
Oświadczenie woli zamieszkania
Kryteria rekrutacyjne do burs szkolnych
Kryteria rekrutacyjne do internatów
Uchwała_kryteria rekrutacyjne do internatów
Zasady i procedura rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020
Klauzula informacyjna