Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Nazwa Plik Opis
Harmonogram rekrutacji (PDF)
Kryteria naboru do burs (PDF)
Kryteria naboru do internatu (PDF)
Zasady i procedura rekrutacji elektronicznej do burs i internatów (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (PDF)
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą bliską (PDF)
Oświadczenie o zamieszkiwaniu rodzeństwa kandydata w bursie / internacie (PDF)
Zaświadczenie (PDF)
Oświadczenie woli zamieszkania w placówce (PDF)
Klauzula informacyjna (PDF)
Wolne miejsca