Szczecin
Internat
Internat Technikum Zawodowego nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych
Adres
Niegolewskiego 2, 71-404 Szczecin
Telefon
91 422 52 34
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Kajkowska Aleksandra
Typ placówki
Internat
Opis

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie, stałą opiekę i wychowanie młodzieży. Cała społeczność Internatu podzielona jest na grupy wychowawcze, którymi opiekują się wychowawcy grup. Wniosek o przyjęcie do Internatu składa wychowanek, w wyznaczonym terminie. Odpłatność za zakwaterowanie składa się z opłaty za wyżywienie i opłaty za zamieszkanie, ustalonej na początku roku szkolnego.Dojazd
z dworca PKP/PKS - do ul. Odzieżowej - tramwaj nr 3 (13 min - 6 przystanków)
E-mail jednostki przetwarzającej dane
szkola@zsb.szczecin.pl
Telefon jednostki przetwarzającej dane
tel. 91 422-52-34; tel. 91 422-03-43
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
ul. Unisławy 32/33, 71- 402 Szczecin