Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
Adres
ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem
Telefon
612834414
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Karolina Worobiew
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
 • boisko
 • czytelnia
 • plac zabaw
 • pracownia językowa
 • sala lekcyjna - edukacja wczesnoszkolna
 • sala lekcyjna - edukacja wczesnoszkolna
 • świetlica szkolna
 • świetlica szkolna
 • plac zabaw
 • salka relaksacyjno-rewalidacyjna
 • salka relaksacyjno - rewalidacyjna
 • salka relaksacyjno - rewalidacyjna
 • klasa do edukacji teatralnej
 • sala dydaktyczna - klasy IV-VIII
 • sala dydaktyczna - klasy IV-VIII
 • miejsce wypoczynku podczas przerw
 • miejsce do wypoczynku podczas przerw
 • korytarz szkolny
Opis

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie to nowoczesna szkoła położona w centralnej części Jezioran -  w sercu miasta.

Jest to placówka, która od września 2017 roku rozpoczęła swoją działalność w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów. U jej podstaw leży współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców. To szkoła dla wszystkich, kształcąca zarówno uczniów wybitnie uzdolnionych, jak i wymagających wsparcia.

Szkoła posiada świetne warunki lokalowe: przestronne korytarze, nowocześnie wyposażone klasy, pracownię komputerową, pracownie przedmiotowe, w tym bogato wyposażoną pracownię językową, salę do zajęć rewalidacyjno-relaksacyjnych z Magicznym Dywanem, miejscem wyciszenia oraz rozładowania emocji; salę przystosowaną do kształcenia teatralnego, dwie sale gimnastyczne, plac zabaw i duże boisko zmodernizowane w ramach programu „Boiska szkolne 2017-2018” oraz Budżetu Obywatelskiego 2019, a także wyposażoną w scenę stołówkę, która pełni rolę sali widowiskowej. W budynku znajdują się: gabinet higienistki, biblioteka, świetlica i sklepik szkolny. Uczniowie oraz ich rodzice mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, pedagoga, logopedy, pedagogów specjalnych z zakresu: pracy z uczniem z Autyzmem i zespołem Aspergera, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz terapii sensorycznej, a  także doradcy zawodowego. Budynek szkoły jest monitorowany i ogrodzony, co zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do nauki i odpoczynku.

Kadra i uczniowie szkoły aktywnie włączają się w działania lokalne organizując m.in. Powiatowy Przegląd Piosenki Romantycznej, Charytatywną Galę Mikołajkową czy spotkania dla seniorów. Nasi uczniowie realizują wiele ciekawych projektów edukacyjnych i unijnych takich jak: Aktywna Tablica, Uczeń z pasją, Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, Trzymaj formę, Zachowaj trzeźwy umysł, Akademia Bezpiecznego Puchatka, 5 porcji zdrowia, Owoce i warzywa w szkole, Nowoczesna edukacja w Gminie Śrem. Dzięki udziałowi w projekcie "Dostępna szkoła" do 2023r. placówka w dużym stopniu zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez wybudowanie windy.

Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie uczęszcza  576 uczniów podzielonych na 27 oddziałów, w tym 3 oddziały dedykowane wyłącznie dla uczniów z autyzmem. W placówce funkcjonują klasy z innowacją z  zakresu języka angielskiego oraz klasy dwujęzyczna. Szkoła zatrudnia odpowiednio wykształconych, otwartych na nowości nauczycieli, którzy realizują wiele ciekawych i ambitnych przedsięwzięć. Placówka wyróżnia się bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych rozwijających różnorodne zainteresowania uczniów. Szkoła daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, dzięki czemu uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych  oraz zawodach sportowych  na szczeblach miejskim, gminnych, rejonowych wojewódzkich i ogólnopolskich.

Języki
angielski, niemiecki
Historia
Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie w pierwszej odsłonie zaczęła swoją  działalność w 1983 roku, pierwszego września 1999 roku została przekształcona w Gimnazjum nr 1 w Śremie, które od września 2017 roku zostało ponownie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 5. Wspólna i demokratyczna działalność nauczycieli, uczniów i rodziców pozwala na realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz inspiruje i zachęca wszystkich do aktywnej i innowacyjnej pracy.
Kontakty zagraniczne

Wzrost atrakcyjności zajęć, poprawa, jakości lekcji poprzez wprowadzenie międzynarodowej perspektywy, pobudzenie kreatywności oraz rozwój umiejętności wspomagających proces przyswajania wiedzy to zadania priorytetowe pracy nauczycieli języków obcych w SP5. Aby je zrealizować, podejmujemy współpracę międzynarodową na wielu płaszczyznach.

1.    Współpraca z organizacją AIESEC

Tygodniowe warsztaty „World Talks”, podczas których wolontariusze z Chin i Indii  prowadzili zajęcia w języku angielskim, aby przybliżyć uczniom historię, kulturę i zwyczaje panujące w ich krajach.

Warsztaty „International Education”- wspaniałe doświadczenie językowe i krajoznawcze , dzięki któremu, przełamano wiele barier, zdobyto bezcenną wiedzę, a w szczególności umiejętności komunikacyjne. Goście z Indii przyczynili się do zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego.

2.    Projekty eTwinning

W ostatnim czasie przeprowadzono projekty pt. „What is it like”, „Christmas time”, „Lightening moments” nawiązując  współpracę z Chorwacją, Rumunią, Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Słowacją i Bułgarią. Dzięki eTwining uczniowie są częścią ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. Nawiązują znajomości poprzez wymianę korespondencji, a także prowadząc rozmowy za pośrednictwem Skype.

3.     Program edukacyjny Euroweek

Wyjazdowe zajęcia edukacyjne, podczas których pod okiem anglojęzycznych liderów z różnych krajów, uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie języka angielskiego, rozwijają inteligencję, uczą się wielokulturowości, komunikacji społecznej, rozwijają kreatywność.

 

Osiągnięcia

Od wielu lat uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na różnych szczeblach.
Do najważniejszych z nich należą:

 

-          uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – 2017/2018;

-          uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego – 2017/2018;

-          uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – 2018/2019;

-          uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego – 2017/2018;

-          III msc. w etapie parkowym ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2017/2018;

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MULTITEST
– 3 os.  (2017/2018); 3 os. (2018/2019);

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym MULTITEST – 2017/2018; 2018/2019;

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z Języka Polskiego
– 2017/2018; 3 os. (2019/2020);

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie GALILEO z Języka Polskiego
– 2 os.   (2017/2018), 2 os. (2018/2019); 3os. (2019/2020);

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie ALBUS z Języka Polskiego – 2017/2018;

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym – 2 os. (2017/2018), 4 os. (2018/2019);

-          uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej” – 2017/2018; finalisty – 2 os. (2018/2019); finalisty 3 os. (2018/2019);

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym GALILEO
– 3 os.   (2017/2018); 3 os. (2018/2019); 1 os. (2019/2010);

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym GALILEO – 2017/2018;

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie  Matematycznym ALBUS
– 4 os. (2017/2018), 3 os. (2018/2019);

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALBUS – 2017/2018;

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie GALILEO z Języka Niemieckiego
–2017/2018;

-          II msc. w ogólnopolskim etapie Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej (2017/2018);
I msc. (2018/2019);

-          uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce – 2018/2019;

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie GALILEO z Języka Angielskiego (2018/2019);

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z Matematyki
– 3os. -2018/2019;

-          I msc. w ogólnopolskim konkursie „List do Ziemi” – 2018/2019;

-          uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z historii – 2019/2020;

-          uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie GALILEO z biologii – 3 os. – 2019/2020;

-          uzyskanie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Antyku – 2019/2020.


Za swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniowie otrzymują stypendia Dyrektora Szkoły oraz Burmistrza Śremu.

Za systemowe działania nasza placówka otrzymała nadany przez MEN tytuł Szkoły Odkrywców Talentów oraz tytuł Bezpiecznej Szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne

Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna zapewnia uczniom wszechstronny rozwój zarówno podczas lekcji, jak i licznych zajęć pozalekcyjnych. Na terenie placówki funkcjonuje wiele bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz wspierających ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym m.in.:


-          kółka przedmiotowe;

-          zajęcia sportowe;

-          koło teatralne;

-          zespół wokalny;

-          zajęcia artystyczne;

-          kółko dziennikarskie;

-          zajęcia z nauki programowania;

-          Szkolny Klub Wolontariatu;

-          zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;

-          zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne.


Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli tworzą program telewizyjny „NO to PIĄTKA”, nagrywany i emitowany przez lokalną TV RELAX.

Drzwi otwarte

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
80
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe