Śrem
Śrem
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wykaz wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020
Informator dla Rodziców - rekrutacja do klasy I 2019/2020
Zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego 2019/2020
Kryteria rekrutacji 2019/2020
Plan sieci publicznych szkół podstawowych
Oświadczenie 1 - kontynuacja obowiązku szkolnego
Oświadczenie 2 - krewni
Oświadczenie 3 - zatrudnienie rodziców
Informator dla Rodziców - rekrutacja do klasy IV i VII 2019/2020
Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klas IV i VII 2019/2020
Wniosek klasa IV 2019/2020
Wniosek klasa VII 2019/2020