Śrem
Śrem
Dokumenty
Nazwa Plik
Informator dla rodziców
Uchwała Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie - w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Uchwała Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie - w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem
Załącznik do Uchwały Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie - plan sieci szkół podstawowych
Zarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Śremu z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025
Oświadczenie 1 - rodzeństwo
Oświadczenie 2 - krewni
Oświadczenie 3 - zatrudnienie rodziców