Siechnice
Siechnice
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Burmistrza Siechnic z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie terminów, zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Żłobka w Siechniach
Zasady rekrutacji do żłobka na rok 2020/2021
Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego on-line
Oświadczenie - działalność gospodarcza