Siechnice
Siechnice
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram naboru do żłobka
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z punktacją do Samorządowego Żłobka w Siechnicach
Zasady rekrutacji dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny
Oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zarządzenie Burmistrza Siechnic w sprawie terminów, zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka