Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Mechanik pojazdów samochodowych – MPS, 723103
Nazwa oddziału

 Mechanik pojazdów samochodowych – MPS, 723103

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis    To obecnie poszukiwany specjalista na rynku pracy. Zdobyte umiejętności umożliwiają pracę w różnorodnych gałęziach motoryzacji, m. in. w:

    - stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

    - zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

    - firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

    - firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

    - przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

    - przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • obsługi pojazdów samochodowych,
  • naprawy pojazdów samochodowych.


    Absolwent uzyskuje po ukończeniu kształcenia i pozytywnym wyniku egzaminu dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie:

    MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

    Absolwent może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia o kwalifikacji:

    MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Po ukończeniu tej kwalifikacji i pozytywnym wyniku egzaminu, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Szkoła zapewnia przygotowanie ucznia do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.
Specjalistyczne zajęcia teoretyczne i praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych.


    Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

    W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.