Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Technik informatyk – TI, 351203, o specjalności: e-sport.
Nazwa oddziału

 Technik informatyk – TI, 351203, o specjalności: e-sport.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis


Lubisz wyzwania i rywalizację - ten zawód jest dla Ciebie.

Zadbaj o przyszłość!!!


    Technik informatyk o specjalności e-sport to połączenie pasji, hobby oraz nauki. Zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne, zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej.


    Rozwiniesz swoje zainteresowania jako zawodnik, organizator turniejów, komentator, trener czy manager zespołu. Jest to świetna perspektywa rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności.

    Nasi uczniowie zdobywają podczas zajęć z przedmiotów informatycznych w całym cyklu kształcenia wiedzę teoretyczną oraz nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu.


                


    Podczas nauki w szkole uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów CISCO.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

 2. diagnozowania oraz usuwania usterek komputerów osobistych;

 3. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

 4. administracji sieciowymi systemami operacyjnymi (Microsoft Windows Server, Linux);

 5. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

 6. programowania aplikacji internetowych;

 7. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

    Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać w trakcie trwania nauki dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji:

    INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

    INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

    Technik informatyk nie ma problemów ze znalezieniem pracy, może w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

    Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

    W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Irlandii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

    Zajęcia zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane będą w profesjonalnie przygotowanych i wyposażonych pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe będą odbywać się u pracodawców na terenie Sandomierza i okolic.