Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Zawód: technik organizacji turystyki


Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących (w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych:

 • język obcy zawodowy,
 • geografia turystyczna,
 • marketing w turystyce,
 • informacja turystyczna,
 • ekonomia w turystyce,
 • podstawy psychologii,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.


Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

 1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
 2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

W toku zajęć uczeń odbywa trzy czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach lub też podjęcia pracy w biurach podróży i wielu innych podmiotach turystycznych.