Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Chemia

Opis

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych


Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących (w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych:

- język obcy zawodowy,

- technologia gastronomiczna,

- zasady żywienia,

- wyposażenie techniczne,

- przedsiębiorstwo gastronomiczne,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- usługi gastronomiczne.


Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

 1. Sporządzanie potraw i napojów,
 2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W toku zajęć uczeń odbywa jedną czterotygodniową praktykę zawodową.


Absolwent potrafi:

 • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,

 • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,

 • nadzorować i organizować przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,

 • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,

 • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,

 • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,

 • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe w tym w warunkach nietypowych,

 • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,

 • prawidłowo obsługiwać klienta,

 • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,

 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,

 • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.


Miejsca zatrudnienia absolwenta:

 • obiekty zbiorowego wyżywienia,

 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,

 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,

 • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,

 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.