Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Zawód: technik hotelarstwa

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing w hotelarstwie. W programie kształcenia przewiduje się intensywną naukę języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz francuskiego. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni hotelarskiej, a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w hotelach w Polsce i za granicą – np. Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania.


Absolwent potrafi:

 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,

 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,

 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,

 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy, stosować różne formy obsługi konsumenta,

 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,

 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,

 • oceniać jakość świadczonych usług,

 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,

 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,

 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,

 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę w hotelach, biurach turystycznych, w organizowaniu nowych form usług turystycznych (np. agroturystyka) oraz w zakładach gastronomicznych.


Zawody dostępne dla absolwenta:

 • technik hotelarstwa,

 • organizator usług cateringowych,

 • sekretarka,

 • pracownik biurowy,

 • kasjer walutowy,

 • pracownik biura podróży,

 • pracownik informacji turystycznej,

 • recepcjonista,

 • steward,

 • stewardessa,

 • pilot wycieczek,

 • przewodnik turystyczny górski,

 • przewodnik turystyczny miejski,

 • przewodnik turystyczny terenowy,

 • inspektor piętra hotelowego,

 • bufetowy (barman),

 • pokojowa.