Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej - kelner/pomocnik obsługi hotelowej
Nazwa oddziału

 kelner/pomocnik obsługi hotelowej

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka ,  Wychowanie fizyczne

Opis

 Zawód: Kelner

Uczniowie BS I stopnia w zawodzie kelner realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne. W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.

 

Możliwość zatrudnienia:

wszelkiego rodzaju instytucje związane z gastronomią,

 • hotele,
 • restauracje,
 • kawiarnie,
 • puby lub dyskoteki,
 • firmy cateringowe


ZawódPracownik obsługi hotelowej

Pracownik obsługi hotelowej to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu i dlatego jest świetnym startem do rozpoczęcia kariery w hotelarstwie. Nauka zawodu trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe.

Pracownik obsługi hotelowej może podjąć pracę jako:

 

 • pracownik służby pięter,
 • pracownik ds. organizacji usług,
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej

  lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.