Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej - oddział mundurowo-sportowy
Nazwa oddziału

 oddział mundurowo-sportowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Informatyka ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Biologia

Opis

Klasa mundurowo–sportowa

realizuje program rozszerzony z języka angielskiego,

- w ramach zajęć z podstaw wojskowości uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu:

 • regulaminów wojskowych
 • szkolenia medycznego
 • szkolenia strzeleckiego
 • szkolenia saperskiego
 • profilaktyki ppoż.
 • łączności i ochrony środowiska

Zajęcia z podstaw wojskowości odbywają się na terenie jednostki wojskowej w umundurowaniu ćwiczebnym.

Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje:

Przykładowe kierunki studiów, na których można kontynuować naukę:  kierunki techniczne, szkoły oficerskie i podoficerskie.

 • podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy – uzyskanie certyfikatu honorowanego w UE,
 • letni obóz sportowy,
 • zimowy obóz sportowy z możliwością nauki jazdy na nartach i snowboardzie.

W ramach innowacji pedagogicznej w Naszej Szkole powstała klasa mundurowa, w której uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania związane z podstawami wojskowości, ratownictwa medycznego. Uczniowie w ramach zajęć uczestniczą w zajęciach w Jednostce Wojskowej w Sandomierzu, poligonie wojskowym, obozach letnich i zimowych. W ramach współpracy z MON szkoła została wyposażona w profesjonalną salę do ćwiczeń. Uczniowie klas mundurowych czynnie uczestniczą w  życiu miasta i powiatu biorąc czynny udział w różnych uroczystościach, a także stanowiąc zaplecze medyczne podczas licznych imprez.