Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum - Klasa humanistyczna - ID
Nazwa oddziału

 Klasa humanistyczna - ID

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie