Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum - Klasa przyrodnicza - IC
Nazwa oddziału

 Klasa przyrodnicza - IC

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, język angielski