Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum - Klasa menedżerska - IB
Nazwa oddziału

 Klasa menedżerska - IB

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone - matematyka, geografia, język angielski