Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum - Klasa ścisła - IA
Nazwa oddziału

 Klasa ścisła - IA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Klasa ścisła - przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, język angielski