Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - D: matematyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 D: matematyczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, informatyka