Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - C: humanistyczny
Nazwa oddziału

 C: humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie