Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - B: biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 B: biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, i język angielski