Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - A: matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 A: matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i język angielski