Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Technikum Programistyczne (klasa innowacyjna - nauczanie wybranych przedmiotów zawodowych w języku angielskim))
Nazwa oddziału

 Technikum Programistyczne (klasa innowacyjna - nauczanie wybranych przedmiotów zawodowych w języku angielskim))

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Kwalifikacje;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji;

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
  • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
  • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.