Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Nazwa oddziału

 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis


Kwalifikacje:

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 • Projektowanie materiałów graficznych;

 • Opracowanie publikacji;

 • Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania;

 • Wykonywanie impozycji prac cyfrowych;

 • Wykonywanie cyfrowych wydruków próbnych.

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 • Dobieranie maszyn cyfrowych, podłoża i materiałów eksploatacyjnych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 • Wykonywanie cyfrowych wydruków personalizowanych;
 • Obsługiwanie maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;
 • Wykonywanie obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych małoformatowych;
 • Przygotowanie cyfrowych modeli do druku 3D;
 • Przygotowanie maszyny do druku 3D;
 • Obsługiwanie skanera i drukarki 3D;
 • Drukowanie obiektów 3D.