Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Technikum Logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów:

- Realizacja procesów magazynowych.

- Obsługa magazynów przyprodukcyjnych.

- Obsługa magazynów dystrybucji.


SPL.04. Organizacja transportu:

- Planowanie i organizowanie procesów transportowych.

- Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych.

- Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych