Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Technikum Ekonomiczne (innowacja e-biznes)
Nazwa oddziału

 Technikum Ekonomiczne (innowacja e-biznes)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

KWALIFIKACJE:

 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 INNOWACJA BIZNES ELEKTRONICZNY OBEJMUJE:

 • cele, modele i strategie biznesu elektronicznego,
 • prowadzenie sklepu internetowego,
 • korzystanie z platform aukcyjnych i innych kanałów e-sprzedaży,
 • świadczenie usług online,
 • skuteczny e-marketing,
 • komunikacja z e-klientem,
 • obsługa transakcji i logistyka e-sprzedaży,
 • techniki zwiększenie efektywności sprzedaży,
 • e-biznes a prawo.