Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Technikum Informatyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Informatyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Kwalifikacje;

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

    Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • wykonać lokalną sieć komputerową;
  • naprawić urządzenia techniki komputerowej;
  • administrować systemami operacyjnymi.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

     Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • tworzyć i administrować bazy danych;
  • tworzyć strony i aplikacje internetowe.