Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – MZR, 712905
Nazwa oddziału

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – MZR, 712905

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka
  • Technika

Opis

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację i jest przygotowany do podjęcia pracy.

    To zawód bardzo uniwersalny, przygotowujący w szerokim zakresie do prac wykończeniowych i remontowych w obiektach budowlanych.
Ze względu na różnorodny zakres uprawnień absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.
    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • montowania systemów suchej zabudowy;
  • wykonywania robót malarskich;
  • wykonywania robót tapeciarskich;
  • wykonywania robót posadzkarskich;
  • wykonywania robót okładzinowych.

Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację:

BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Może uzyskać wykształcenie średnie i tytuł technika kontynuując kształcenie w szkole branżowej II stopnia w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Znajdziesz dobrze płatną pracę zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Możesz założyć własną firmę remontowo-budowlaną.

Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.