Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Mechanik pojazdów samochodowych – MPS, 723103
Nazwa oddziału

 Mechanik pojazdów samochodowych – MPS, 723103

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Opis

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację i jest przygotowany do podjęcia pracy.


    To obecnie poszukiwany specjalista na rynku pracy. Zdobyte umiejętności umożliwiają pracę w różnorodnych gałęziach motoryzacji takich jak:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • obsługi pojazdów samochodowych,
 • naprawy pojazdów samochodowych.

Szkoła zapewnia przygotowanie ucznia do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

    Absolwent po ukończeniu kształcenia i pozytywnym wyniku egzaminu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

    Absolwent może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia o kwalifikacji:
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

    Po ukończeniu tej kwalifikacji i pozytywnym wyniku egzaminu, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Specjalistyczne zajęcia teoretyczne i praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych.

Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.