Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Kierowca mechanik – KM, 832201
Nazwa oddziału

 Kierowca mechanik – KM, 832201

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację i jest przygotowany do podjęcia pracy.

    Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Będzie mógł pracować w firmach transportowych oraz będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Może kontynuować kształcenie i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego: AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskać wykształcenie średnie.

Zajęcia teoretyczne oraz część zajęć praktycznych uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych.
Praktykę zawodową uczniowie odbywają u pracodawców w renomowanych firmach transportowych, warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, na terenie Sandomierza i okolic.

Szkoła zapewnia przygotowanie ucznia w ramach Kursu Prawa Jazdy – kategorii B i C.

Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.