Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Technik informatyk – TI, 351203
Nazwa oddziału

 Technik informatyk – TI, 351203

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Opis

Szkoła przygotowuje do matury i egzaminów zawodowych. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie i tytuł technika informatyka potwierdzony dyplomem.


Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne, zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej.

Nasi uczniowie podczas zajęć z przedmiotów informatycznych w całym cyklu kształcenia, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu.

Podczas nauki w szkole uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów CISCO.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • diagnozowania oraz usuwania usterek komputerów osobistych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • administracji sieciowymi systemami operacyjnymi (Microsoft Windows Server, Linux Server);
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.


Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać w trakcie trwania nauki dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik informatyk nie ma problemów ze znalezieniem pracy, może w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Irlandii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

Zajęcia zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane będą w profesjonalnie przygotowanych i wyposażonych pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe będą odbywać się u pracodawców na terenie Sandomierza i okolic.