Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Technik robót wykończeniowych w budownictwie – TRW, 311219, o specjalność aranżacja wnętrz.
Nazwa oddziału

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie – TRW, 311219, o specjalność aranżacja wnętrz.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Plastyka
 • Technika

Opis

Szkoła przygotowuje do matury i egzaminów zawodowych. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie  i tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie potwierdzony dyplomem.
Kreatywny zawód dla przyszłych architektów i nie tylko !!!!


NAUCZYSZ SIĘ:

 • opracowywania i realizowania projektów;
 • aranżacji wnętrz;
 • modernizacji pomieszczeń;
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych i remontowych;
 • wykonania robót: montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
 • sporządzania kosztorysów.


ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE w firmach budowlanych, projektowych lub założysz własną działalność.


Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót montażowych systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót okładzinowych i wykończeniowych z zakresu prac malarskich, tapicerskich, posadzkarskich i glazurniczych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

W ramach specjalności będziesz mógł przygotowywać wizualizację aranżowanych wnętrz, poznasz zasady ergonomii, tworzenia kompozycji, doboru materiałów, stosowania kolorów, stylów i trendów.

Absolwent po ukończeniu kształcenia i pozytywnym wyniku egzaminu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.


Teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe realizowane są w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych, natomiast praktyki zawodowe w firmach remontowych, wykończeniowych lub budowlanych na terenie Sandomierza i okolic.


Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.