Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - Technik pojazdów samochodowych – TPS, 311513
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych – TPS, 311513

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Opis

Szkoła przygotowuje do matury i egzaminów zawodowych. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie i tytuł technika pojazdów samochodowych potwierdzony dyplomem.Zawód poszukiwany na rynku pracy. Umożliwia pracę w usługach motoryzacyjnych i innych firmach tej branży, miedzy innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych,
 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych oraz instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • stacjach demontażu pojazdu,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Technik pojazdów samochodowych może również prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.


Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania i naprawy pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania mechatronicznych, elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych.

Absolwent jest również przygotowany do kontynuowania nauki na uczelni wyższej.


Szkoła zapewnia przygotowanie ucznia do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.


Absolwent po ukończeniu kształcenia i pozytywnym wyniku egzaminu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje:


MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.


Teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe realizowane są w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych, natomiast praktyki zawodowe w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów na terenie Sandomierza i okolic.


Najlepszym uczniom szkoła zapewnia dodatkowe staże i praktyki zagraniczne.

W ostatnich latach odbyły się w: Niemczech, Irlandii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

 

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, co potwierdzają osiągnięcia uczniów biorących udział w konkursach motoryzacyjnych o zasięgu ogólnopolskim. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie zajęli I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w kategorii „Młody Mechanik”, którego finał odbył się podczas prestiżowej imprezy branżowej Międzynarodowych Targów Motoryzacji MOTOR SHOW w Poznaniu.