Rawicz
Rawicz
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Edyta Żurawska tel. 65 546 54 34
Anna Nowak tel. 65 546 54 32
W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
info@nabor.pcss.pl
61 858 21 21