Rawicz
Rawicz
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców (PDF)
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
Harmonogram rekrutacji (PDF)
UCHWAŁA NR XXXVI/378/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (PDF)
Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego (PDF)
Oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej / samotnym wychowywaniu (PDF)
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata (PDF) Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzającym rekrutację, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła podstawowa lub do oddziału przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (PDF) Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej (PDF) Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o miejscu pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (PDF) Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.