Rawicz
Rawicz
Dokumenty
Nazwa Plik
Informacja dla rodziców
Uchwała nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Zarządzenie nr 1278/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2023/2024
Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego
Oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej / samotnym wychowywaniu
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata na terenie gminy Rawicz
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzającym rekrutację, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła podstawowa lub do oddziału przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie
Oświadczenie rodzica o miejscu pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie