Rawicz
Rawicz
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych – ważne dla rodziców
Informator dla rodziców
Uchwała nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Zarządzenie nr 750/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2021/2022
Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego
Oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej / samotnym wychowywaniu
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata na terenie gminy Rawicz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzającym rekrutację, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła podstawowa lub do oddziału przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o miejscu pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.