Rawicz
Rawicz
Aktualności

Informacja

Zwracamy Państwa uwagę i przypominamy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego i nie jest z nim równoznaczna. Kolejnym krokiem w rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia kandydata. Po potwierdzeniu woli status kandydata w systemie „Nabór” automatycznie zmienia się na „przyjęty”, co też nie oznacza jeszcze przyjęcia. Ostateczny wynik rekrutacji jest zależny od limitu miejsc w oddziale. Ostateczna informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego jest znana dopiero w dniu ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (24.03.2021 r.).